در سلسله مقالات قبلی با تحلیل موضوعاتی نظیر<< ایجادکنندگان کمپین حمایت از خباز برای دیداربا دکتر چاووشی سر و دست می شکنند!!! ،<< پشت پرده ی ایجاد کمپین حمایت از دکترخبّاز چه کسانی بودند؟>>  و همچنین << چه کسانی در لوای استاندار سابق استان سمنان به یکه تازی پرداختند؟>>به طرح موضوعات فوق پرداخته و همانطور که قول داده بودم در یادداشتی دیگر با عنوان فوق در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

یکی از مباحثی که هر از چندگاهی در سپهر سیاسی استان مخصوصا ایام نزدیک انتخابات مخصوصا از نوع محلی خودنمایی می کند تقابل عجیب نقاط استان، مخصوصا مرکز استان می باشد که در بسیاری از  موارد باعث دلخوری و ایضا موضع گیری هایی می شود که بیشتر جنبه ی سیاسی داشته و باعث فعال شدن گسل های تمایز جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان می شود.

اگر به اغراق سخن نگفته باشم این تقابل ها و البته های دغدغه های پیرامون آن با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم واقعا در اولویت اول مردم فهمیده استان نبوده و بیشتر از اینکه بار منطقی بر آن وجود داشته باشد معطوف سلسله عواملی است که در فعال شدن این گسل ها نقش آفرینی می کند. به گونه در عمل شاهدیم که مردم استان با مراودات کاری، اجتماعی و از همه مهتر نسبت های فامیلی به شدت در هم تنیده و احترام خاصی نسبت به هم قائلند.

پس علت این صف آرایی های گاه و بیگاه در استان سمنان معلول چیست؟

اگر بخواهیم نیک بنگریم و به یکی از عواملی که وقعا در بوجود آمدن این تنش ها بسیار تاثیر گذار است اشاره کنیم باید جسورانه به نقش عده ای تمامیت خواه در مرکز استان اشاره کنیم که با قرار گرفتن در اطاق های دربسته و نسخه نویسی برای کل استان بدون در نظر گرفتن شاخص های جغرافیای سیاسی و فرهنگی و ایضا افراد تحصیل کرده و نخبگان این مناطق و با کمال تاسف، مشورت پذیری از آنهابیشتر سنگ منافع دو روزه خود را بر سینه زده و حاضرند برای دستیابی به این منافع کوتاه مدت خود با سرنوشت عده ای عظیم از هم استانی های خود بازی کنند.

و اما چگونه؟

یکی از خصوصیات این افراد قلیل اما سرنوشت ساز، ارتباط و رانت وسیع آنها با عناصر قدرت و ایضا تحت تاثیر قرار دادن آنها و در نهایت همراه کردن ارکان تاثیر گذار در سرنوشت آحاد مردم است.

به گونه ای که در یک جمله معروف می توان نوع فعالیت آنها را اینچنین برشمرد که یا با مایی و یا برعلیه ما!!؟

متاسفانه این روش سالهاست که جواب داده و با توجه به اینکه در طی سالیان گذشته اکثر انتصابهای مدیران با توجه به محدودیت های ایجاد شده نه بر اساس شایسته سالاری بوده و نه بر اساس ضریب تاثیر گذاری این افراد، لذا تئوری همراهی با این عده قلیل تمامیت خواه به عینه تبدیل به یک کار عملی تمام و کمال شده است.

شاهد این مدعا عدم رشد و توسعه متوازن نقاط مختلف استان و ایضا بالا رفتن آمار بیکاری، رشد طلاق و ایضا موارد مرتبط با این تصمیم گیریهای تمامیت خواه است که با اندکی مطالعه در مورد آنها می توان به راختی به پاسخ بسیاری از سوالات رسید.

از خصوصیات منحصر بفرد این عده قلیل در اختیار گرفتن منابع قدرت و ثروت و ایضا قدرت رسانه ای منطقه در به حق جلوه دادن خود و ایضا دلسوزی آنها برای مردم بوده و همیشه اینطور القا کرده اند که هر حرکتی بر خلاف آنها نا صواب و در جهت تفرق می باشد.

با کوچکترین انتقادی از سوی هر فرد به شدت موضع گرفته و در جهت تخریب و تضعیف او بر می آیند. نمونه بارز آن، اظهارات چند روز پیش نماینده دامغان در پی مطرح کردن تغییر نام استان بود که فارغ از اینکه این نظریه درست است یا خیر و چقدر امکان عملی شدن خواهد داشت ولی نیک می دانیم که نماینده مجلس طبق نص صریح قانون اساسی قانون اساسی در اظهار نظر آزاد است و حتما باید برای اظهار نظرهای اینچنینی پاسخی در خور و بر اساس رعایت اخلاق و ادب داده می شد تا ...

از خصوصیات بارز دیگر این عده ی قلیل تمامیت خواه اینست که آنها فارغ از نگرش های سیاسی و اجتماعی متفاوت که دارند در یک مسیر با هم متفق القول بوده و آن حفظ موقعیت خود و بدست اوردن منابع و امتیازات بیشتر است.در انتصابات استان و فارغ از اینکه چه دولتی سر کار باشد دخالت مستقیم داشته و اکثرا عوامل خود و افرادی را که در این فرضیه قرار می گیرند در بدست آوردن سمت های حساس و کلیدی از صفر تا 100 همراهی می کنند.

گاهی جوّی را درست می کنند که در آن جّو به حمایت تمام قد از یک مدیر پرداخته و گاهی با ایجاد کمپین های دیگر به نفی فردی می پردازند که از آنها دیگر تمکین نمی کند.

 با نگاهی اجمالی به علل برکناری استاندار اسبق و همچنین حمایت صد در صدی از استاندار سابق می توان به راحتی به نوع فعالیت این گروه پی برد.

البته نوع فعالیت آنها قطعا معطوف مرکز استان نبوده و با دخالت در انتصاب های نقاط دیگر استان با راهی کردن مدیرانی که شایستگی های لازم را در بسیاری از موارد برای تصدی پست های اینچنینی را ندارند بصورت تدریجی عمل کرده و در طول سالیان باعث عقب افتادگی های تدریجی اما مزمن می شوند.

در این مورد اما ذکر این نکته هم لازم است که عدم هماهنگی های داخلی نیروهای تاثیر گذار دیگر نقاط استان و داشتن اختلافات همیشگی بین آنها بی تاثیر نبوده و در اصل یکی از اضلاع بازی این افراد می شوند.

و اما راه حل چیست؟؟

از نظر نگارنده یکی از مهمترین مباحثی که می تواند به این نوع از رابطه ها و تاثیر گذاری آنها پایان دهد بالا رفتن آگاهی عمومی مردم در شناخت این پدیده و مقابله با این نوع از تهییجات اختلاف برانگیز منطقه ای، قومی و قبیله ایست. چه بسا که هیچ منطقه و مردمی با ادامه دادن اختلافات نه تنها رشد نکرده بلکه باعث عقب افتادگی تدریجی شده و در طول زمان امکانات بالقوه ی خود را از دست خواهد داد. پس ایجاد روحیه ی مطالبه گری برای بدست آوردن حق طبیعی این مردم یکی از راهکارهای تاثیرگذار می باشد.

تقویت نقاط مشترک و دوستی های دیرینه از قبیل مسائل فرهنگی، داد و ستد های تجاری و ایضا پیوندهای خانوادگی و همچنین بالا بردن سعه ی صدر در مقابل اختلاف افکنی ها، یکی از عوامل تاثیر گذار خواهد بود.

فاکتور بسیار مهم دیگری که در این روزها با توجه به انتصاب استاندار فهمیده و با تجربه ی استان، جناب دکتر چاووشی و البته اظهارات بسیار قابل تامل ایشان در مورد ایجاد انقلاب اداری در استان سمنان می باشد.

واژه انقلاب یعنی دگرگونی و اگر بخواهیم در خطوطی کوتاه به تعبیر آن بپردازیم یعنی اینکه وضعیت موجود مطلوب نیست و برای نیل به آینده ای بهتر قطعا انقلابی در امور اداری لازم است.

رجاء واثق داریم که استاندار محترم قطعا شناخت کافی و وافی در مورد کارتل های ثروت و قدرت و ماجراجویی عده ای قلیل تمامیت خواه داشته و همانطور که اذعان کرده اند برای دگرگونی وضعیت موجود آمده اند.

به توسعه ی نا متوازن استان، رنج های روا شده به محدوده ی بزرگی از استان پهناور سمنان و ایضا علل و عوامل آنم اشراف کامل داشته و قطعا با کمک دلسوزان واقعی درصدد تغییر این وضعیت و انقلاب اداری هستند.

جناب دکتر چاووشی، استاندار محترم استان سمنان، کارتل های قدرت و عوامل آنها را برای ایجاد این انقلاب اداری دریابید و مطمئن باشید که فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بقیه نقاط استان و ایضا دلسوزان و نخبگان آنها برای کمک به شما آمادگی کامل دارند.

در پایان لازم است توضیح داده شود که مقصود از نگارش این مقالات بیشتر واکاوی اتفاقات گذشته برای نیل به آینده ای بهتر است . اصلاحاتی ست برای یک نگرش و انتقاداتیست برای درست عمل کردن در آینده که دقیقا با مانیفست اصلاح طلبی سازگاری داشته و نقد از درون را برای اصلاح بهتر عموم تجویز می کند.

در همین رابطه بعد از سکوتی هشت ماهه و همانطور که قول داده ام  قصد دارم تا در مقالاتی جداگانه به موضوعات زیر بپردازم تا انشاا...  زمینه ای برای افزایش آگاهی مردم به عنوان ولی نعمتان نظام فراهم شده و بالطبع شاید بتواند کمک شایانی به استاندار محترم و فهمیده ی جدید استان جناب آقای دکتر چاوشی در شناخت بهتر مجموعه استانداری و استان سمنان  باشد.

1-استاندار در سایه ی استان سمنان که بود؟

2-مجاهدین روز شنبه شاهرود و استان سمنان چه کسانی بودند و چگونه با سوءاستفاده از نام اصلاحات در انتخابات شوراهای شهر استان برای خود گام برداشتند؟

3-چرا شهرستان های شاهرود و میامی حتی یک مدیر کل در بین حدود 70 سمت استانی ندارند؟

4-نقش مدیر کل سیاسی استانداری در بروز اختلافات بعد از انتخابات چه بود؟

5-چه کسانی بیانیه حمایت از دکتر خباز را به نام ستاد دکتر روحانی منتشر کردند و چرا امروز حتی به اعضای ستاد استان پاسخگو نیستند؟

6-انتصابات استان بر اساس اصل شایسته سالاری خواهد بود و یا برای خوشامد عده ای تمامیت خواه؟

7-چرا روابط عمومی استانداری نتوانسته ارتباط خوبی را با مطبوعات استان برقرار کند؟

و ...

و من ا... التوفیق

سعید ایمانی

 روزنامه نگار_فعال سیاسی

رئیس ستاد اعتدال و معاونت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان شاهرود

 


نظرات()   
   
یکشنبه 20 اسفند 1396 07:46
هیچگاه مشکلات شهرستانهای شاهوار جز با تشکیل استان شاهوار و لاغیر حل و فصل نخواهد شد مگر در خواب و خیال و وهم. محال است قبل از استان شدن شاهوار اتفاقی خوشایند برای شهرستانها شاهوار بیفتد. زیرا مرکز استانی که از بدو تشکیل با نفوذ نصیری ساواکی ایجاد شود نه بر اساس استعداد و گنجایش و ظرفیت و کارشناسی هرگز پایدار و دوام نخواهد یافت دیر یا زود از بین رفته و متلاشی خواهد شد. استان شدن شاهوار حق مسلم شاهواریان بوده و هست و خواهد بود انشاء الله محقق خواهد شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

دقیقا کجای فرودگاه شاهرود مردمیست؟..........شنبه 28 مهر 1397

شاهکاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!!..........شنبه 28 مهر 1397

شاه کاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!..........شنبه 28 مهر 1397

مطالبه گری و فرهنگی که به انحراف می رود..........شنبه 28 مهر 1397

شهردار شورا یا شورای شهردار! مساله این است؟؟..........شنبه 28 مهر 1397

گزارشی از فعالیت هیات منتظران مصلح شاهرود و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

تلف شدن گورخرهای آسیایی و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

قربانیان یک تبریک اشتباهی..........شنبه 28 مهر 1397

شاهرود نفس می کشد..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر نحوه برگزاری هفته دولت در شهرستان شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقش حساس این روزهای بانوان شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

اما و اگرهای ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

تحلیلی در مورد اکو مارتن جنگل ابر در شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر دادگاه های علنی مفسدین اقتصادی..........سه شنبه 13 شهریور 1397

بیش از نیمی از املاک البرز شرقی با کدام مزایده و مجوز به ذوب آهن واگذار شد؟..........پنجشنبه 21 تیر 1397

واکاوی اتفاقات یک سال اخیر شاهرود و نقش بی بدیل فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ..........پنجشنبه 21 تیر 1397

محمد کرم محمدی کلید دار فرماندار ویژه شهرستان شاهرود شد...........پنجشنبه 21 تیر 1397

وحدت ملی، راه نجات کشور..........پنجشنبه 21 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی (قسمت دوم )..........پنجشنبه 21 تیر 1397

حمایتی ماندگار از دکتر حسینی شاهرودی و نقش وی در برگزاری همایش..........پنجشنبه 21 تیر 1397

تغییر و تحول ماهیت مدیریت است اما .............پنجشنبه 21 تیر 1397

تسویه حسابهای انتخاباتی در شاهرود شروع شد!!!..........پنجشنبه 21 تیر 1397

برخورد قاطعانه با فرصت طلب ها و طمع کاران در دستور کار مدیریت جدید شهرداری شاهرود قرار گرفت..........پنجشنبه 21 تیر 1397

نیروی بومی یعنی شهروندی که در پی وحدت باشد نه اختلاف افکنی و کینه توزی..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شهاب الدین چاووشی در یک روز چهار مدیرکل منصوب کرد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شوی تبلیغاتی روز کارگر در مجموعه معادن طزره..........سه شنبه 12 تیر 1397

سرنوشتی به مانند زابل و زابلی ها در انتظار شاهرود و شاهرودی ها..........سه شنبه 12 تیر 1397

نگاهى به تجمعات اخیر در شاهرود..........سه شنبه 12 تیر 1397

دستور توقف انتقال اداره کل راه از شاهرود به سمنان توسط رئیس جمهور در پی نامه دکتر جلالی به دکتر روحانی..........سه شنبه 12 تیر 1397

همه پستها