در سلسله مقالات قبلی با تحلیل موضوعاتی نظیر<< ایجادکنندگان کمپین حمایت از خباز برای دیداربا دکتر چاووشی سر و دست می شکنند!!! ،<< پشت پرده ی ایجاد کمپین حمایت از دکترخبّاز چه کسانی بودند؟>>  و همچنین << چه کسانی در لوای استاندار سابق استان سمنان به یکه تازی پرداختند؟>>به طرح موضوعات فوق پرداخته و همانطور که قول داده بودم در یادداشتی دیگر با عنوان فوق در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

یکی از مباحثی که هر از چندگاهی در سپهر سیاسی استان مخصوصا ایام نزدیک انتخابات مخصوصا از نوع محلی خودنمایی می کند تقابل عجیب نقاط استان، مخصوصا مرکز استان می باشد که در بسیاری از  موارد باعث دلخوری و ایضا موضع گیری هایی می شود که بیشتر جنبه ی سیاسی داشته و باعث فعال شدن گسل های تمایز جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان می شود.

اگر به اغراق سخن نگفته باشم این تقابل ها و البته های دغدغه های پیرامون آن با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم واقعا در اولویت اول مردم فهمیده استان نبوده و بیشتر از اینکه بار منطقی بر آن وجود داشته باشد معطوف سلسله عواملی است که در فعال شدن این گسل ها نقش آفرینی می کند. به گونه در عمل شاهدیم که مردم استان با مراودات کاری، اجتماعی و از همه مهتر نسبت های فامیلی به شدت در هم تنیده و احترام خاصی نسبت به هم قائلند.

پس علت این صف آرایی های گاه و بیگاه در استان سمنان معلول چیست؟

اگر بخواهیم نیک بنگریم و به یکی از عواملی که وقعا در بوجود آمدن این تنش ها بسیار تاثیر گذار است اشاره کنیم باید جسورانه به نقش عده ای تمامیت خواه در مرکز استان اشاره کنیم که با قرار گرفتن در اطاق های دربسته و نسخه نویسی برای کل استان بدون در نظر گرفتن شاخص های جغرافیای سیاسی و فرهنگی و ایضا افراد تحصیل کرده و نخبگان این مناطق و با کمال تاسف، مشورت پذیری از آنهابیشتر سنگ منافع دو روزه خود را بر سینه زده و حاضرند برای دستیابی به این منافع کوتاه مدت خود با سرنوشت عده ای عظیم از هم استانی های خود بازی کنند.

و اما چگونه؟

یکی از خصوصیات این افراد قلیل اما سرنوشت ساز، ارتباط و رانت وسیع آنها با عناصر قدرت و ایضا تحت تاثیر قرار دادن آنها و در نهایت همراه کردن ارکان تاثیر گذار در سرنوشت آحاد مردم است.

به گونه ای که در یک جمله معروف می توان نوع فعالیت آنها را اینچنین برشمرد که یا با مایی و یا برعلیه ما!!؟

متاسفانه این روش سالهاست که جواب داده و با توجه به اینکه در طی سالیان گذشته اکثر انتصابهای مدیران با توجه به محدودیت های ایجاد شده نه بر اساس شایسته سالاری بوده و نه بر اساس ضریب تاثیر گذاری این افراد، لذا تئوری همراهی با این عده قلیل تمامیت خواه به عینه تبدیل به یک کار عملی تمام و کمال شده است.

شاهد این مدعا عدم رشد و توسعه متوازن نقاط مختلف استان و ایضا بالا رفتن آمار بیکاری، رشد طلاق و ایضا موارد مرتبط با این تصمیم گیریهای تمامیت خواه است که با اندکی مطالعه در مورد آنها می توان به راختی به پاسخ بسیاری از سوالات رسید.

از خصوصیات منحصر بفرد این عده قلیل در اختیار گرفتن منابع قدرت و ثروت و ایضا قدرت رسانه ای منطقه در به حق جلوه دادن خود و ایضا دلسوزی آنها برای مردم بوده و همیشه اینطور القا کرده اند که هر حرکتی بر خلاف آنها نا صواب و در جهت تفرق می باشد.

با کوچکترین انتقادی از سوی هر فرد به شدت موضع گرفته و در جهت تخریب و تضعیف او بر می آیند. نمونه بارز آن، اظهارات چند روز پیش نماینده دامغان در پی مطرح کردن تغییر نام استان بود که فارغ از اینکه این نظریه درست است یا خیر و چقدر امکان عملی شدن خواهد داشت ولی نیک می دانیم که نماینده مجلس طبق نص صریح قانون اساسی قانون اساسی در اظهار نظر آزاد است و حتما باید برای اظهار نظرهای اینچنینی پاسخی در خور و بر اساس رعایت اخلاق و ادب داده می شد تا ...

از خصوصیات بارز دیگر این عده ی قلیل تمامیت خواه اینست که آنها فارغ از نگرش های سیاسی و اجتماعی متفاوت که دارند در یک مسیر با هم متفق القول بوده و آن حفظ موقعیت خود و بدست اوردن منابع و امتیازات بیشتر است.در انتصابات استان و فارغ از اینکه چه دولتی سر کار باشد دخالت مستقیم داشته و اکثرا عوامل خود و افرادی را که در این فرضیه قرار می گیرند در بدست آوردن سمت های حساس و کلیدی از صفر تا 100 همراهی می کنند.

گاهی جوّی را درست می کنند که در آن جّو به حمایت تمام قد از یک مدیر پرداخته و گاهی با ایجاد کمپین های دیگر به نفی فردی می پردازند که از آنها دیگر تمکین نمی کند.

 با نگاهی اجمالی به علل برکناری استاندار اسبق و همچنین حمایت صد در صدی از استاندار سابق می توان به راحتی به نوع فعالیت این گروه پی برد.

البته نوع فعالیت آنها قطعا معطوف مرکز استان نبوده و با دخالت در انتصاب های نقاط دیگر استان با راهی کردن مدیرانی که شایستگی های لازم را در بسیاری از موارد برای تصدی پست های اینچنینی را ندارند بصورت تدریجی عمل کرده و در طول سالیان باعث عقب افتادگی های تدریجی اما مزمن می شوند.

در این مورد اما ذکر این نکته هم لازم است که عدم هماهنگی های داخلی نیروهای تاثیر گذار دیگر نقاط استان و داشتن اختلافات همیشگی بین آنها بی تاثیر نبوده و در اصل یکی از اضلاع بازی این افراد می شوند.

و اما راه حل چیست؟؟

از نظر نگارنده یکی از مهمترین مباحثی که می تواند به این نوع از رابطه ها و تاثیر گذاری آنها پایان دهد بالا رفتن آگاهی عمومی مردم در شناخت این پدیده و مقابله با این نوع از تهییجات اختلاف برانگیز منطقه ای، قومی و قبیله ایست. چه بسا که هیچ منطقه و مردمی با ادامه دادن اختلافات نه تنها رشد نکرده بلکه باعث عقب افتادگی تدریجی شده و در طول زمان امکانات بالقوه ی خود را از دست خواهد داد. پس ایجاد روحیه ی مطالبه گری برای بدست آوردن حق طبیعی این مردم یکی از راهکارهای تاثیرگذار می باشد.

تقویت نقاط مشترک و دوستی های دیرینه از قبیل مسائل فرهنگی، داد و ستد های تجاری و ایضا پیوندهای خانوادگی و همچنین بالا بردن سعه ی صدر در مقابل اختلاف افکنی ها، یکی از عوامل تاثیر گذار خواهد بود.

فاکتور بسیار مهم دیگری که در این روزها با توجه به انتصاب استاندار فهمیده و با تجربه ی استان، جناب دکتر چاووشی و البته اظهارات بسیار قابل تامل ایشان در مورد ایجاد انقلاب اداری در استان سمنان می باشد.

واژه انقلاب یعنی دگرگونی و اگر بخواهیم در خطوطی کوتاه به تعبیر آن بپردازیم یعنی اینکه وضعیت موجود مطلوب نیست و برای نیل به آینده ای بهتر قطعا انقلابی در امور اداری لازم است.

رجاء واثق داریم که استاندار محترم قطعا شناخت کافی و وافی در مورد کارتل های ثروت و قدرت و ماجراجویی عده ای قلیل تمامیت خواه داشته و همانطور که اذعان کرده اند برای دگرگونی وضعیت موجود آمده اند.

به توسعه ی نا متوازن استان، رنج های روا شده به محدوده ی بزرگی از استان پهناور سمنان و ایضا علل و عوامل آنم اشراف کامل داشته و قطعا با کمک دلسوزان واقعی درصدد تغییر این وضعیت و انقلاب اداری هستند.

جناب دکتر چاووشی، استاندار محترم استان سمنان، کارتل های قدرت و عوامل آنها را برای ایجاد این انقلاب اداری دریابید و مطمئن باشید که فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بقیه نقاط استان و ایضا دلسوزان و نخبگان آنها برای کمک به شما آمادگی کامل دارند.

در پایان لازم است توضیح داده شود که مقصود از نگارش این مقالات بیشتر واکاوی اتفاقات گذشته برای نیل به آینده ای بهتر است . اصلاحاتی ست برای یک نگرش و انتقاداتیست برای درست عمل کردن در آینده که دقیقا با مانیفست اصلاح طلبی سازگاری داشته و نقد از درون را برای اصلاح بهتر عموم تجویز می کند.

در همین رابطه بعد از سکوتی هشت ماهه و همانطور که قول داده ام  قصد دارم تا در مقالاتی جداگانه به موضوعات زیر بپردازم تا انشاا...  زمینه ای برای افزایش آگاهی مردم به عنوان ولی نعمتان نظام فراهم شده و بالطبع شاید بتواند کمک شایانی به استاندار محترم و فهمیده ی جدید استان جناب آقای دکتر چاوشی در شناخت بهتر مجموعه استانداری و استان سمنان  باشد.

1-استاندار در سایه ی استان سمنان که بود؟

2-مجاهدین روز شنبه شاهرود و استان سمنان چه کسانی بودند و چگونه با سوءاستفاده از نام اصلاحات در انتخابات شوراهای شهر استان برای خود گام برداشتند؟

3-چرا شهرستان های شاهرود و میامی حتی یک مدیر کل در بین حدود 70 سمت استانی ندارند؟

4-نقش مدیر کل سیاسی استانداری در بروز اختلافات بعد از انتخابات چه بود؟

5-چه کسانی بیانیه حمایت از دکتر خباز را به نام ستاد دکتر روحانی منتشر کردند و چرا امروز حتی به اعضای ستاد استان پاسخگو نیستند؟

6-انتصابات استان بر اساس اصل شایسته سالاری خواهد بود و یا برای خوشامد عده ای تمامیت خواه؟

7-چرا روابط عمومی استانداری نتوانسته ارتباط خوبی را با مطبوعات استان برقرار کند؟

و ...

و من ا... التوفیق

سعید ایمانی

 روزنامه نگار_فعال سیاسی

رئیس ستاد اعتدال و معاونت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان شاهرود

 


نظرات()   
   
یکشنبه 20 اسفند 1396 08:46
هیچگاه مشکلات شهرستانهای شاهوار جز با تشکیل استان شاهوار و لاغیر حل و فصل نخواهد شد مگر در خواب و خیال و وهم. محال است قبل از استان شدن شاهوار اتفاقی خوشایند برای شهرستانها شاهوار بیفتد. زیرا مرکز استانی که از بدو تشکیل با نفوذ نصیری ساواکی ایجاد شود نه بر اساس استعداد و گنجایش و ظرفیت و کارشناسی هرگز پایدار و دوام نخواهد یافت دیر یا زود از بین رفته و متلاشی خواهد شد. استان شدن شاهوار حق مسلم شاهواریان بوده و هست و خواهد بود انشاء الله محقق خواهد شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

پارسیای قومس شماره 107 منتشر شد..........شنبه 22 تیر 1398

هراس از بازتولید کردان در شاهرود..........شنبه 22 تیر 1398

داغ اداره کل راهی که هر روز تازه تر می شود ..........شنبه 22 تیر 1398

پیام تشکر شورای اسلامی و دهیاری دهستان طرود..........شنبه 22 تیر 1398

تن داغ کویرطرود و عشق به خدمت رسانی ..........شنبه 22 تیر 1398

علت ترک جلسه وزیر صمت در دیدار با دکتر حسینی وهیات همراه چه بود؟..........شنبه 22 تیر 1398

لابی غربی و بی توجهی مسئولان شاهرودی..........شنبه 22 تیر 1398

شاهواری که باید با دستور وزیر تعطیل می شد..........شنبه 22 تیر 1398

شاهرودی بودن یا نبودن؟ مساله اینست!..........شنبه 22 تیر 1398

ای که دستت می رسد کولر را خاموش کن..........شنبه 22 تیر 1398

شلیک به قلب آموزش های هنری..........شنبه 22 تیر 1398

امان از بی فرهنگی..........شنبه 22 تیر 1398

آسفالت جاده جنگل ابر و یک بازی سیاسی خیلی بد!!!..........شنبه 22 تیر 1398

راه نجات محیط زیست..........شنبه 22 تیر 1398

درود بر غیرت مردم ابر..........شنبه 22 تیر 1398

منافع شاهرود و میامی قابل معامله نیست..........شنبه 22 تیر 1398

نگاه به کدام تولید ؟..........شنبه 22 تیر 1398

میامی یکی از شهرستان‌های محروم کشور است؟!!..........شنبه 22 تیر 1398

یک طرح عالی و یک ایراد اساسی..........شنبه 22 تیر 1398

یک شورا چه ها که بر سر یک شهر می آورد!!!..........شنبه 22 تیر 1398

همتی باز هم تریبون گرفت!!!..........شنبه 22 تیر 1398

وقتی کسی استعفا نمی دهد!..........شنبه 22 تیر 1398

مرگ برای همسایه..........شنبه 22 تیر 1398

چرا عاقل کند کاری؟ ..........شنبه 22 تیر 1398

سفر امید آوای اسفند بر فراز کویر زمان آباد ..........دوشنبه 3 تیر 1398

کلنگ زنی جاده ابر و باخت بزرگ تشکل های زیست محیطی شاهرود..........دوشنبه 3 تیر 1398

شکایت یکی از اعضای دفتر نماینده شاهرود در مجلس از سعید ایمانی،روزنامه نگار شاهرودی توسط دادگاه رد شد. ..........دوشنبه 3 تیر 1398

حلقه یاران یک رویه غلط در شاهرود ..........دوشنبه 3 تیر 1398

بیمارستان بهار و یک طرح عجیب ..........دوشنبه 3 تیر 1398

یادبود مردی که صادقانه خدمت کرد..........دوشنبه 3 تیر 1398

همه پستها