تبلیغات
پارسیا نیوز - از حرف تا عمل خصوصی سازی در استان سمنان

تعاونی شبکه گستر درنا نیازمند تغییر دیدگاه جدی مسولان

حرف زیبا در قوانین و مقررات کم نداریم اما متاسفانه وقتی نوبت به ارزیابی عملکرد می رسد، فقط به ارقام می رسیم. بررسی نکرده ایم که چرا این حرف های خوب در عمل محقق نمی شود. از خودمان سوال نمی کنیم بعد از گذشت چند سال از ابلاغیه اصل ۴۴ آیا کار واقعی هم شده است؟

معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده ای شده که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی مساله پرحاشیه ای درست کرده است. اقتصاد انحصاری در اختیار دولت همان نقطه بحرانی است که سالیان بسیار اقتصاد ایران از آن رنج می برد. ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در تاریخ اقتصاد ایران توسط مقام معظم رهبری نقطه عطف محسوب می شود اما حتی چنین تحول شگرفی نیز موجب نشد که خصوصی سازی واقعی که به عنوان انقلابی در اقتصاد به شمار می رود، توسط دولت شکل گیرد.


خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیسم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد، عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیسم بازار محول نماید.

 اما خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه، اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری، قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت; یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسوولیت های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسوولیت های شان بازدارد. خصوصی سازی را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره وری تعریف کرد. خصوصی سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیردولتی نیست که البته این فرایند همیشه و در هر شرایط از طرف دولت می تواند برگشت پذیر باشد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی درهزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و بهبود اوضاع نسبی اجتماعی- اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان دلسوز کشور به رهبران سیاسی توصیه کردند که هرچه زودتر به سوی خصوصی سازی اقتصاد حرکت کرده و کنترل دولت بر اقتصاد را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین خصوصی سازی در کشور از سال ۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد.
دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.
تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است. این تاخیر تا جایی ادامه یافت که رهبر معظم انقلاب در خرداد ۸۴ و تیر ۸۵ درخصوص بندهای الف، ب و ج اصل ۴۴ قانون اساسی، طی دو فرمان جداگانه به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواستار واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی و شکستن انحصار دولتی شدند.
خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت به تامین اجتماعی بفروشد یا سهام آن را به کارکنان واگذار کند، این خصوصی سازی کارآمدی در پی ندارد.

« رقابت نابرابر شرکت مخابرات با شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت »

عصری که ما در آن زندگی می کنیم، بی شک دوران تکنولوژی و فن آوری های الکترونیکی است. سال ها از « دهکده جهانی » پیش بینی شده توسط مارشال مک لوهان گذشته و امروز تردیدی در درستی آن وجود ندارد. روزگار ما، دوران دنیاهای موازی است. به موازات جهان حقیقی که در آن حیات داریم، تقریبا اکثر انسان ها در اینترنت برای خود زندگی مجزا دارند. سال ها پیش در جلسات مختلف بیان می شد که بی سوادهای قرن 20 افرادی هستند که توانایی کار با رایانه را نداشته باشند. در سال های اخیر با سرعت زیاد پیشرفت و فراگیر شدن اینترنت، شرکت های ارائه دهنده اینترنت در سراسر جهان گسترش زیادی پیدا کرده اند. در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان سرعت و استفاده از اینترنت اهمیت خاصی دارد. رشد اینترنت در ایران با سرعت محسوسی اتفاق افتاده است.

مشکلات خصوصی سازی بزرگ

خصوصی سازی مخابرات ایران در راستای کوچک کردن دولت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کیفیت خدمات به مردم، شرکت مخابرات ایران به همراه 32 شرکت زیرمجموعه (شرکت های مخابرات استانی) تغییر وضعیت داده و از شکل دولتی خارج و به شکل سهامی عام تبدیل شد. هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد. این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتقل شد.

در سال جاری نیز شاهد این بودیم که کل شرکت های مخابراتی استانی منحل شده و در شرکت مخابرات ایران ادغام گردیدند.

در مهر ماه سال 1387، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید. خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و حدیث های فراوانی در سال 88 انجام شد.

مشکلات شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت در استان سمنان

استان سمنان را اگر یکی از استان های محروم کشور ندانیم، باید قبول کنیم که در زمینه برخی موارد محدودیت های بسیاری در این استان وجود دارد. مشکلات سیستم مخابراتی و سرویس های ارائه دهنده خدمات اینترنتی یکی از مشکلات استان سمنان است که ساکنان این استان با آن درگیری طولانی مدتی دارند.

در استان سمنان تعداد معدودی شرکت خصوصی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی فعالیت می کنند. وقتی پای صحبت این افراد و مسئولان این شرکت های خصوصی می نشینیم، صحبت از نوعی انحصار طلبی در مخابرات استان شنیده می شود. این که شرکت مخابرات ایران و استان سمنان وارد رقابتی نابرابر با این شرکت های خصوصی شده اند.

استان سمنان از نظر ساکنان در شهرهای مختلف، جمعیتی کمتر نسبت به استان های دیگر در خود گنجانده است. با عنایت به جمعیت اندک استان به نظر می رسد که نباید چنین حجمی از کمبود امکانات در خطوط مخابراتی این استان رویت شود. این همان موضوعی است که برخی از کارکنان و مسئولان شرکت های فعال در استان نسبت به آن معترضند.

سوال اساسی اما این است که چه کسی پاسخگوی انحصار طلبی شرکت مخابرات ایران خواهد بود؟

به عنوان مثال در بررسی هایی که هفته نامه پارسیای قومس انجام داد و به این نتیجه رسید که یکی از شرکتهای خصوصی بنام شبکه گستر درنا در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل است پیشرفتهای خوبی را در این زمینه کسب کرده است .

تعاونی شبکه گستر درنا ، اولین شرکت تعاونی در ایران هست که موفق شده مجوزی کشوری را به نام servco  (سروکو) دریافت کند که تنها 20 شرکت در کل ایران ، آنرا دریافت کرده اند که از این تعداد بیش از 3/2 از آنها در تهران مستقر هستند و شرکت درنا به عنوان شرکتی که مقر آن در شهرستان شاهرود هست با اخذ این مجوز کشوری گام بزرگی را در جهت تحول و توسعه در این منطقه برداشته است.

با اخذ این مجوز شرکت شبکه گستر درنا ، تنها شرکتی است که ارائه دهنده اینترنت بومی در منطقه بوده و برای اخذ این مجوز و امتیاز، منابع مالی بسیار زیادی را هزینه کرده تا شهروندان منطقه از مزیت این طرح که به servco ( سروکو ) مشهور است بهرمند گردند.

بعد از اخذ این مجوز کشوری، شرکت درنا به جهت حمایت زیست محیطی از منطقه توران که بزرگترین زیستگاه یوزپلنگ در آسیا می باشد طرحی نو در انداخت و با نام تجاری یوزنت به ارائه خدمات جدید در کل کشور پرداخت.

از مزیتهای اصلی این طرح ارائه پهنای باند به مراتب بیشتر از تعهد شرکت و سرعت غیرقابل باور آن می باشد.

در دوران رکود اقتصادی و در منطقه ای که اشتغال مهمترین دغه ی آن می باشد 45 نفر بصورت مستقیم و بیش از 50 نفر بصورت غیر مستقیم در این شرکت مشغول فعالیت هستند.

با توجه به اینکه مقر اصلی آن در شهرستان شاهرود است ولی به شهرستان های استان سمنان و گلستان خدمات دهی به صورت منطقه ای دارد که با این کار مالیاتی که حاصل فروش خدمات اینترنتی به شهرستان های دو استان میگردد را به سمت منابع اداری استان سمنان سوق داده است.

ولی متاسفانه با تمام اقدامات فوق و سرمایه گذاری های انجام شده توسط مدیران این شرکت و ایجاد اشتغال حدود 100 نفره ، حمایت اساسی را از مراکز تصمیم گیر شهرستان و استان ندارد .

حتی در بسیاری از مواقع با بی مهری هایی نیز مواجه گردیده که به عنوان مثال میتوان به عدم حمایت مدیران شهرستان از این شرکت با توجه به توصیه آنها به کارمندان اداری برای خرید سرویس های اینترنتی از شرکت مخابرات اشاره کرد.

حال اینکه با توجه به فرایند جدید در حال حاضر دیگر مکانیسمی به نام مخابرات شاهرود برای اخذ هزینه های دریافتی از مشتریان نداریم و تمام منابع مالی حاصل از فروش سرویسهای اینترنتی توسط مخابرات شاهرود به سیستم یکپارچه مخابرات تهران واریز میگردد و نفعی را به صورت مستقیم در اشتغال زایی و انجام خدمات مناسب توسط شرکت مخابرات ندارد.

با توجه به اینکه در این منطقه شرکت های دیگری نیز در زمینه خدمات دهی سرویس های اینترنتی فعال می باشند بر اساس بررسی هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که برخی از این شرکت ها حتی یک دفتر ساده را نیز در شهرستان ها ندارند و نتیجه آن می شود که منابع مالی اخذ شده توسط این شرکت ها مستقیما به سوی مراکز مادر آنها که در تهران مستقر می باشد واریز گردیده و عملا هیچ درآمدزایی و برکشت سرمایه را در استان ندارند .

به عبارت دیگر شرکت های فوق فقط و فقط به فکر استفاده از این منابع مالی با امکاناتی محدود بوده و عملا شاهد هیچ اشتغالزایی و یا کسب درآمد در این استان نخواهیم بود.

در موردی مشابه که حمایتهای مردمی و مسولان را از این شرکتهای خصوصی منطقه ای سراغ داریم میتوانیم به شرکتی به نام پیشگامان کویر یزد اشاره کنیم که در ابتدای امر این شرکت یک شرکت استانی بود ولی با حمایتهای مردم ومسولین  استان یزد از این شرکت،یا خرید خدمات سرویسهای اینترنتی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکتهای سرویس دهنده مخابرات در کل کشور می باشد.

ماحصل این حمایت نیز بالطبع سیاست های این شرکت،حمایت از مردم بومی یزد بود که با تاسیس دفاتر بیشمار در کل کشور از این امکانات برای ایجاد اشتغال برای خود مردم یزد استفاده کرد.

حال در قیاس این مورد اگر حمایت مردمی استان سمنان را به جهت شکوفایی این شرکت در استفاده از مجموعه خدمات شرکتی مانند شبکه گستر درنا در نظر بگیریم عملا ما نیز علاوه بر اینکه به رشد و شکوفایی این شرکت بومی کمک کرده ایم به صورت غیر مستقیم نیز برای فرزندان خود اشتغالزایی ایجاد کرده ایم.

در پایان می طلبد تا با عزمی جدی برای حمایت از مدیران شرکتهای خصوصی که فرزندان این خطه هستند از طرف مسئولان تصمیم گیر و همچنین مردم فهمیم این منطقه به عمل آید تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این مجموعه ها باشیم.

حمایت مردم و مسئولین از مدیرانی مانند شرکت شبکه گستر درنا که با هزینه کرد از منابع شخصی نه تنها به فکر رشد و اعتلای این منطقه هستند بلکه گام های مهمی را در حهت اشتغال حداقل صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این دوران رکود برداشته اند لازم و ضروری است .

کاش میشد که نگاه مسئولان و تیزهوشی مردم را در جهت حمایت از این مدیران پرتلاش تغییر داد و به جای اینکه در هفته ی دولت یا ایام ا.. دهه فجر با هزینه کرد میلیاردها تومان شاهد ایجاد اشتغال برای چند نفر محدود و آن هم به صورت خانوادگی باشیم از مدیرانی این چنینی که با همت مضاعف و تلاش شبانه روزی در مقابل تمام ناملایمات و رقابت های نا برابر با شرکتهای غول پیکر ایستاده اند و برای جوانان این خطه اشتغال زایی کرده اند تقدیر کرد.

آقای شریعتی مدیرعامل محترم شرکت شبکه گستر درنا خسته نباشید .

 

 

 

 

 


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

تمامیت خواهی عده ای معدود در مرکز استان و تقابل با بقیه نقاط استان کی به پایان خواهد رسید؟..........یکشنبه 15 بهمن 1396

چه کسانی در لوای استاندار سابق استان سمنان به یکه تازی پرداختند؟..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

پشت پرده ی ایجاد کمپین حمایت از دکترخبّاز چه کسانی بودند؟..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

ایجادکنندگان کمپین حمایت از خباز در حمایت از دکتر چاووشی سر و دست می شکنند!!!..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

نشریه پارسیای قومس شماره 82 منتشر شد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

پایان خوش اصلاح‌طلبی..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

ایا انقلابیگرى با اصلاح طلبى در تقابل است؟..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

ناگفته هایی از ائتلاف های فعال در انتخابات شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 96 چطور شکل گرفت؟ ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شاهرود، لیست کاندیداهای شورای شهر خود را نهایی کرد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

رئیس ستاد انتخابات دکتر حسن روحانی در شهرستان شاهرود مشخص شد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

مزایای رای دادن به لیست ها در انتخابات شورا..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

چگونه در انتخابات شورای شهر پیروز شویم/طنز..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

تخصص گرایی کلید گمشده شهرداری وشورای شهر شاهرود ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

سرمایه‌گذاری و مشاركت شهرداری شاهرود ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

وجود غده سرطانی به نام کشتارگاه دام در مرکز شهر..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

انتخاب شهردار توانمند زمینه ساز شاهرود مدرن ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شهرمان شاهرود از لحاظ فضای سبز در چه جایگاهی قرار دارد؟..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شهر برای زندگی وبهزیستی ،مدیرودرمانگر اجتماعی می خواهد..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

علم مدیریت ساخت و مدیریت شهری..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

توسعه توریسم عرفانی ، باز تعریف هویت شهری ورونق اقتصادی بر بستر دیپلماسی شهری ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه ها..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

نشریه پارسیای قومس شماره 81 منتشر شد...........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

خبر آمد خبری در راه است..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شاهرود، لیست کاندیداهای شورای شهر خود را نهایی کرد...........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

در پی اقدامات پروپاگاندای نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

پشت پرده تیم های فعال در انتخابات شورای شهر شاهرود قسمت 2..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

واکاوی حضور ائتلافی به نام السابقون درشورای شهر چهارم و کارنامه نه چندان موفق آن:..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

تئاتر شهر تئوری تغییر به کمک هرم قدرت..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

مسئول ستاد حزب اعتدال و توسعه در شهرستان شاهرود منصوب شد..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

همه پستها