تبلیغات
پارسیا نیوز - وقتی که رئیس شورای شهر شاهرود فراتر از قانون ظاهر می شود:

عدم تمکین برخی از اعضای شورای شهر از قانون و فرمانداری و گرفتن حق الجلسات غیر قانونی

قصه ی این روزهای شهرداری و شورای شهر شاهرود تبدیل به غصه پردردی شده است که دل هر علاقه مند به این شهر و دیار را به درد آورده است.بدهی های میلیاردی شهرداری به بانک ها،عدم موفقیت بعد از حدود 3سال در تملک املاک البرز شرقی انتخابات پرحاشیه ی داخلی شورا،وضعیت نابسامان مدیریت شهری ، انتخاب یا انتصاب پرحاشیه شهردار شاهرود،آنهم به خاطر ورود عضو علی البدل به داخل شورا که از قضا برادر یکی از اعضای شورای شهر می باشد و نیز یارکشی مشهود در داخل شورا،آنهم فقط بخاطر میز ریاست ،تنها گوشه کوچکی از این پارادوکس های آشکار می باشد.

البته اتفاقی که در سطور زیر به شرح آن می پردازیم یکی از مواردی است که رفتار فراقانونی بوجود آمده در داخل شورای شهر شاهرود را مورد نقد قرار می دهد و امیدوارم که مسئولین ذی ربط فکری برای این گونه رفتارهای مغایر قانون بیاندیشند.

به جدول زیر دقت فرمایید:

 

 

براساس ماده 80 قانون شورای اسلامی(اصلاحی28/1/92)مصوبات شورای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد،لازم الاجراست و چنانچه مسئولان ذی ربط ، آن را مغایر با موازین اسلام و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید کنند.شورا موظف است ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی کند.

در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف 2 هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلافذی ربط ارجاع داده می شود.هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

پس بر اساس ماده 80،مسئولان ذی ربط در مورد اعتراض به مصوبات شورا در مورد شهر شاهرود،فرمانداری این شهر و هیأت حل اختلاف ذی ربط در این مورد در استان و ریاست آن با استاندار می باشد.

و اما اصل داستان :

در جلسه 65 مورخ 2/8/95شورای شهر شاهرود،انتخاب اعضاء برای کمیسیونهای تخصصی این شورا در دستور کار جلسه قرار گرفته و قبل از اینکه مصوبه شورا برای طی مراحل قانونی به فرمانداری شاهرود ارسال گردد آقای رمضانعلی باقری،رئیس شورا ابلاغ هایی برای این افراد در تاریخ 8 آبان نود و پنج صادر می کند.

فرمانداری شهرستان براساس وظیفه ذاتی که ماده80 برای وی قائل شده است طبق نامه شماره10878/1/5025مورخ19/8/95 نسبت به غیر قانونی بودن انتخاب اعضای کمیسیون در جلسه شماره65اعتراض می کند.

البته در کمال ناباوری در جلسه شماره 72 شورای شهر به تاریخ 19/8/95 و قبل از طرح موضوع اعتراض فرمانداری،در بند 6 این جلسه نامه ریاست کمیسیون حقوقی شورای شهر به شماره 2753 که به تاریخ 18/8/95 تنظیم شده مبنی بر بررسی و تصویب انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون قرائت و مورد تایید قرار می گیرد.

در جلسه شماره 73 به تاریخ 23/8/95 نامه اعتراض فرمانداری در خصوص موضوع انتخاب کمیسیون های تخصصی شورا مطرح و نسبت به این اعتراض پاسخ ارسال می گردد.

فرمانداری شاهرود اما نسبت به پاسخ داده شده از طریق جلسه شماره 73 قانع نشده و دوباره نامه اعتراضی را به شماره 11425/1/5025 به تاریخ 2/9/95 در خصوص اعلام نظر در رابطه با مصوبه جلسه شماره 73 در خصوص انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی به شورای شهر ارسال می دارد.

جلسه ای که در تاریخ 12/9/95 به صورت فوق العاده در ساعت 30/16 قرار است در شورای شهر برگذار گردد.

پس با توجه به مطالب فوق جمع بندی این می شود که شورای شهر شاهرود با تصویب انتخابات کمیسیونهای  تخصصی این شورا و قبل از اینکه طبق ماده 80 که بصورت کامل در سطور فوق مطرح شد نسبت به طی پروسه قانونی اقدام کند که از طریق رئیس شورای شهر یعنی آقای رمضانعلی باقری اقدام به ابلاغ برای حضور اعضا در کمیسیونهای تخصصی می کندوقبل از اینکه نسبت به اعتراض فرمانداری رسیدگی کند و حتی در صورتی که نسبت به مصوبه خود اصرار کند باز در این حالت حل اختلاف باید از طریق شورای حل اختلافی که ریاست آنرا استاندار بر عهده دارد بعمل آید.

اعضای شورای شهر بخصوص ریاست این شورا ظاهرا جایگاهی برای فرمانداری و اعتراض این نهاد قائل نیستند و قبل از اینکه این مصوبه آنها صورت قانونی به خود بگیرد بصورت فراقانونی نسبت به کارسازی آن اقدام کرده و اعضای این کمیسیونها بصورت غیر قانونی در آن شرکت کرده و احکامی را صادر یا آن را امضاء نموده اند .

به عنوان مثال حضور یک عضو شورای شهر در کمیسیون ماده 77 این شورا برای اختلاف بوجود آمده در مورد پسماند یکی از دانشگاه هاست که هم در این کمیسیون شرکت کرده و هم صورت جلسه آن را امضاء کرده است یا حضور برخی اعضا در کمیسیونهای ماده 100 اول و دوم .

از همه مهمتر علی رغم آنکه هنوز انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی شورا با اعتراض فرمانداری و بدون سیر پروسه قانونی با ایراد جدی همراه است، اعضای شورا بابت شرکت در این کمیسیون ها طبق شرح جدول ذیل که پرداختی حق الجلسات آبان ماه سال 1395 را نشان می دهد نسبت به دریافت مبالغ حضور در این جلسات که چارچوب قانونی ندارد اقدام کرده اند.

به جدول زیر دقت فرمایید:

در این جدول که از طریق آقای حسام به عنوان خزانه دار تهیه گردیده به افرادی مانند آقای بیطرف 47 ساعت ، رمضانعلی باقری 48 ساعت ، احمدیان 50 ساعت و حسام50  ساعت در نظر گرفته شده که از قرار هر ساعت000/40تومان تقریبا دریافتی این افراد به طور متوسط می شود ماهی 000/000/2 تومان.

با توجه به مواردی که در سطور فوق گذشت برخی از اعضای شورای شهر با ابلاغ رئیس این شورا  نه تنها در جلساتی که حق حضور در آنها را به جهت عدم طی پروسه قانونی نداشتند شرکت کردند بلکه در یک گام جلوترنسبت به دریافت حق الجلساتی اقدام کردند که بر طبق نظریه های حقوقی ،تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی نامیده می شود.

 طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و .... وجوه نقد یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است رامورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داسته باشد،متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتقع شده باشد علاوه بر مجازات  مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

حال با توجه به مواردی که در سطور فوق گذشت سئوالاتی ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده است

1-    علت عدم تمکین برخی از اعضای شورای شهر شاهرود و به خصوص ریاست محترم این شورا از قانون و از مرجع بالا دستی یعنی فرمانداری،توان مافوق تصور شوراست یا ضعف فرمانداری؟

2-     با توجه به اینکه طبق قانون هنوز مصوبه شورای شهر در مورد کمیسیونهای تخصصی شورا وجاهت قانونی پیدا نکرده تکلیف کمیسیونهایی که این افراد به صورت غیرقانونی در آن شرکت کرده اند و افراد مقابل آنها چیست؟

3-    از برخی از اعضای شورای شهر شنیدیم که افرادی در داخل این شورا از خوردن حتی صبحانه ی شورای شهر امتناع می کنند پس اگر این صحبت دوستان را بپذیریم ،افراد فوق چطور می توانند از یک طرف صبحانه ی شورای شهر را به دلیل مسائل شرعی خود رد کنند و از طرف دیگر بابت حضور در جلساتی که ظاهر قانونی نداشته بطور متوسط ماهی دو میلیون تومان دریافت کنند؟

4-     آیا قانون و اجرای آن برای شهر مرکز استان است که در یک مورد اخیر سازمان بازرسی برای پرداخت یک حق الجلسه غیر قانونی در شورای شهر سمنان ورود پیدا کرده و با آنها برخورد کرد یا این قانون برای شهرهایی مثل شاهرود هم اجرا می شود؟

امید است با نگارش این مطلب که سراسر آن بر اساس اسناد و مدارک موجود بوده است و مدارکی از این دست متاسفانه زیاد در اختیار داریم مسئولان بلندمرتبه شهرستان و استان به این مساله ورود کرده و جلوی اقدامات فراقانونی گرفته شود و به جای برخورد با روزنامه نگاران و فشار بر آنها و یا حتی در مواردی پلمپ دفتر آنها که طبق قانون روشن کردن افکار عمومی مهمترین وظیفه آنهاست با افرادی برخورد شود که خود را مساوی و یا حتی فراتر از قانون می دانند.

                                                   و من ا... التوفیق

                                                     سعید ایمانی

 

 


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 22 آذر 1395
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

تمامیت خواهی عده ای معدود در مرکز استان و تقابل با بقیه نقاط استان کی به پایان خواهد رسید؟..........یکشنبه 15 بهمن 1396

چه کسانی در لوای استاندار سابق استان سمنان به یکه تازی پرداختند؟..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

پشت پرده ی ایجاد کمپین حمایت از دکترخبّاز چه کسانی بودند؟..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

ایجادکنندگان کمپین حمایت از خباز در حمایت از دکتر چاووشی سر و دست می شکنند!!!..........چهارشنبه 11 بهمن 1396

نشریه پارسیای قومس شماره 82 منتشر شد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

پایان خوش اصلاح‌طلبی..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

ایا انقلابیگرى با اصلاح طلبى در تقابل است؟..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

ناگفته هایی از ائتلاف های فعال در انتخابات شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 96 چطور شکل گرفت؟ ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شاهرود، لیست کاندیداهای شورای شهر خود را نهایی کرد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

رئیس ستاد انتخابات دکتر حسن روحانی در شهرستان شاهرود مشخص شد...........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

مزایای رای دادن به لیست ها در انتخابات شورا..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

چگونه در انتخابات شورای شهر پیروز شویم/طنز..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

تخصص گرایی کلید گمشده شهرداری وشورای شهر شاهرود ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

سرمایه‌گذاری و مشاركت شهرداری شاهرود ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

وجود غده سرطانی به نام کشتارگاه دام در مرکز شهر..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

انتخاب شهردار توانمند زمینه ساز شاهرود مدرن ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شهرمان شاهرود از لحاظ فضای سبز در چه جایگاهی قرار دارد؟..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

شهر برای زندگی وبهزیستی ،مدیرودرمانگر اجتماعی می خواهد..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

علم مدیریت ساخت و مدیریت شهری..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

توسعه توریسم عرفانی ، باز تعریف هویت شهری ورونق اقتصادی بر بستر دیپلماسی شهری ..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه ها..........سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

نشریه پارسیای قومس شماره 81 منتشر شد...........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

خبر آمد خبری در راه است..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شاهرود، لیست کاندیداهای شورای شهر خود را نهایی کرد...........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

در پی اقدامات پروپاگاندای نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

پشت پرده تیم های فعال در انتخابات شورای شهر شاهرود قسمت 2..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

واکاوی حضور ائتلافی به نام السابقون درشورای شهر چهارم و کارنامه نه چندان موفق آن:..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

تئاتر شهر تئوری تغییر به کمک هرم قدرت..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

مسئول ستاد حزب اعتدال و توسعه در شهرستان شاهرود منصوب شد..........دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

همه پستها