تبلیغات
پارسیا نیوز - وقتی که رئیس شورای شهر شاهرود فراتر از قانون ظاهر می شود:

عدم تمکین برخی از اعضای شورای شهر از قانون و فرمانداری و گرفتن حق الجلسات غیر قانونی

قصه ی این روزهای شهرداری و شورای شهر شاهرود تبدیل به غصه پردردی شده است که دل هر علاقه مند به این شهر و دیار را به درد آورده است.بدهی های میلیاردی شهرداری به بانک ها،عدم موفقیت بعد از حدود 3سال در تملک املاک البرز شرقی انتخابات پرحاشیه ی داخلی شورا،وضعیت نابسامان مدیریت شهری ، انتخاب یا انتصاب پرحاشیه شهردار شاهرود،آنهم به خاطر ورود عضو علی البدل به داخل شورا که از قضا برادر یکی از اعضای شورای شهر می باشد و نیز یارکشی مشهود در داخل شورا،آنهم فقط بخاطر میز ریاست ،تنها گوشه کوچکی از این پارادوکس های آشکار می باشد.

البته اتفاقی که در سطور زیر به شرح آن می پردازیم یکی از مواردی است که رفتار فراقانونی بوجود آمده در داخل شورای شهر شاهرود را مورد نقد قرار می دهد و امیدوارم که مسئولین ذی ربط فکری برای این گونه رفتارهای مغایر قانون بیاندیشند.

به جدول زیر دقت فرمایید:

 

 

براساس ماده 80 قانون شورای اسلامی(اصلاحی28/1/92)مصوبات شورای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد،لازم الاجراست و چنانچه مسئولان ذی ربط ، آن را مغایر با موازین اسلام و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید کنند.شورا موظف است ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی کند.

در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف 2 هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلافذی ربط ارجاع داده می شود.هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

پس بر اساس ماده 80،مسئولان ذی ربط در مورد اعتراض به مصوبات شورا در مورد شهر شاهرود،فرمانداری این شهر و هیأت حل اختلاف ذی ربط در این مورد در استان و ریاست آن با استاندار می باشد.

و اما اصل داستان :

در جلسه 65 مورخ 2/8/95شورای شهر شاهرود،انتخاب اعضاء برای کمیسیونهای تخصصی این شورا در دستور کار جلسه قرار گرفته و قبل از اینکه مصوبه شورا برای طی مراحل قانونی به فرمانداری شاهرود ارسال گردد آقای رمضانعلی باقری،رئیس شورا ابلاغ هایی برای این افراد در تاریخ 8 آبان نود و پنج صادر می کند.

فرمانداری شهرستان براساس وظیفه ذاتی که ماده80 برای وی قائل شده است طبق نامه شماره10878/1/5025مورخ19/8/95 نسبت به غیر قانونی بودن انتخاب اعضای کمیسیون در جلسه شماره65اعتراض می کند.

البته در کمال ناباوری در جلسه شماره 72 شورای شهر به تاریخ 19/8/95 و قبل از طرح موضوع اعتراض فرمانداری،در بند 6 این جلسه نامه ریاست کمیسیون حقوقی شورای شهر به شماره 2753 که به تاریخ 18/8/95 تنظیم شده مبنی بر بررسی و تصویب انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون قرائت و مورد تایید قرار می گیرد.

در جلسه شماره 73 به تاریخ 23/8/95 نامه اعتراض فرمانداری در خصوص موضوع انتخاب کمیسیون های تخصصی شورا مطرح و نسبت به این اعتراض پاسخ ارسال می گردد.

فرمانداری شاهرود اما نسبت به پاسخ داده شده از طریق جلسه شماره 73 قانع نشده و دوباره نامه اعتراضی را به شماره 11425/1/5025 به تاریخ 2/9/95 در خصوص اعلام نظر در رابطه با مصوبه جلسه شماره 73 در خصوص انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی به شورای شهر ارسال می دارد.

جلسه ای که در تاریخ 12/9/95 به صورت فوق العاده در ساعت 30/16 قرار است در شورای شهر برگذار گردد.

پس با توجه به مطالب فوق جمع بندی این می شود که شورای شهر شاهرود با تصویب انتخابات کمیسیونهای  تخصصی این شورا و قبل از اینکه طبق ماده 80 که بصورت کامل در سطور فوق مطرح شد نسبت به طی پروسه قانونی اقدام کند که از طریق رئیس شورای شهر یعنی آقای رمضانعلی باقری اقدام به ابلاغ برای حضور اعضا در کمیسیونهای تخصصی می کندوقبل از اینکه نسبت به اعتراض فرمانداری رسیدگی کند و حتی در صورتی که نسبت به مصوبه خود اصرار کند باز در این حالت حل اختلاف باید از طریق شورای حل اختلافی که ریاست آنرا استاندار بر عهده دارد بعمل آید.

اعضای شورای شهر بخصوص ریاست این شورا ظاهرا جایگاهی برای فرمانداری و اعتراض این نهاد قائل نیستند و قبل از اینکه این مصوبه آنها صورت قانونی به خود بگیرد بصورت فراقانونی نسبت به کارسازی آن اقدام کرده و اعضای این کمیسیونها بصورت غیر قانونی در آن شرکت کرده و احکامی را صادر یا آن را امضاء نموده اند .

به عنوان مثال حضور یک عضو شورای شهر در کمیسیون ماده 77 این شورا برای اختلاف بوجود آمده در مورد پسماند یکی از دانشگاه هاست که هم در این کمیسیون شرکت کرده و هم صورت جلسه آن را امضاء کرده است یا حضور برخی اعضا در کمیسیونهای ماده 100 اول و دوم .

از همه مهمتر علی رغم آنکه هنوز انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی شورا با اعتراض فرمانداری و بدون سیر پروسه قانونی با ایراد جدی همراه است، اعضای شورا بابت شرکت در این کمیسیون ها طبق شرح جدول ذیل که پرداختی حق الجلسات آبان ماه سال 1395 را نشان می دهد نسبت به دریافت مبالغ حضور در این جلسات که چارچوب قانونی ندارد اقدام کرده اند.

به جدول زیر دقت فرمایید:

در این جدول که از طریق آقای حسام به عنوان خزانه دار تهیه گردیده به افرادی مانند آقای بیطرف 47 ساعت ، رمضانعلی باقری 48 ساعت ، احمدیان 50 ساعت و حسام50  ساعت در نظر گرفته شده که از قرار هر ساعت000/40تومان تقریبا دریافتی این افراد به طور متوسط می شود ماهی 000/000/2 تومان.

با توجه به مواردی که در سطور فوق گذشت برخی از اعضای شورای شهر با ابلاغ رئیس این شورا  نه تنها در جلساتی که حق حضور در آنها را به جهت عدم طی پروسه قانونی نداشتند شرکت کردند بلکه در یک گام جلوترنسبت به دریافت حق الجلساتی اقدام کردند که بر طبق نظریه های حقوقی ،تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی نامیده می شود.

 طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و .... وجوه نقد یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است رامورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داسته باشد،متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتقع شده باشد علاوه بر مجازات  مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

حال با توجه به مواردی که در سطور فوق گذشت سئوالاتی ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده است

1-    علت عدم تمکین برخی از اعضای شورای شهر شاهرود و به خصوص ریاست محترم این شورا از قانون و از مرجع بالا دستی یعنی فرمانداری،توان مافوق تصور شوراست یا ضعف فرمانداری؟

2-     با توجه به اینکه طبق قانون هنوز مصوبه شورای شهر در مورد کمیسیونهای تخصصی شورا وجاهت قانونی پیدا نکرده تکلیف کمیسیونهایی که این افراد به صورت غیرقانونی در آن شرکت کرده اند و افراد مقابل آنها چیست؟

3-    از برخی از اعضای شورای شهر شنیدیم که افرادی در داخل این شورا از خوردن حتی صبحانه ی شورای شهر امتناع می کنند پس اگر این صحبت دوستان را بپذیریم ،افراد فوق چطور می توانند از یک طرف صبحانه ی شورای شهر را به دلیل مسائل شرعی خود رد کنند و از طرف دیگر بابت حضور در جلساتی که ظاهر قانونی نداشته بطور متوسط ماهی دو میلیون تومان دریافت کنند؟

4-     آیا قانون و اجرای آن برای شهر مرکز استان است که در یک مورد اخیر سازمان بازرسی برای پرداخت یک حق الجلسه غیر قانونی در شورای شهر سمنان ورود پیدا کرده و با آنها برخورد کرد یا این قانون برای شهرهایی مثل شاهرود هم اجرا می شود؟

امید است با نگارش این مطلب که سراسر آن بر اساس اسناد و مدارک موجود بوده است و مدارکی از این دست متاسفانه زیاد در اختیار داریم مسئولان بلندمرتبه شهرستان و استان به این مساله ورود کرده و جلوی اقدامات فراقانونی گرفته شود و به جای برخورد با روزنامه نگاران و فشار بر آنها و یا حتی در مواردی پلمپ دفتر آنها که طبق قانون روشن کردن افکار عمومی مهمترین وظیفه آنهاست با افرادی برخورد شود که خود را مساوی و یا حتی فراتر از قانون می دانند.

                                                   و من ا... التوفیق

                                                     سعید ایمانی

 

 


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 22 آذر 1395
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

شاهرود نفس می کشد..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر نحوه برگزاری هفته دولت در شهرستان شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقش حساس این روزهای بانوان شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

اما و اگرهای ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

تحلیلی در مورد اکو مارتن جنگل ابر در شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر دادگاه های علنی مفسدین اقتصادی..........سه شنبه 13 شهریور 1397

بیش از نیمی از املاک البرز شرقی با کدام مزایده و مجوز به ذوب آهن واگذار شد؟..........پنجشنبه 21 تیر 1397

واکاوی اتفاقات یک سال اخیر شاهرود و نقش بی بدیل فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ..........پنجشنبه 21 تیر 1397

محمد کرم محمدی کلید دار فرماندار ویژه شهرستان شاهرود شد...........پنجشنبه 21 تیر 1397

وحدت ملی، راه نجات کشور..........پنجشنبه 21 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی (قسمت دوم )..........پنجشنبه 21 تیر 1397

حمایتی ماندگار از دکتر حسینی شاهرودی و نقش وی در برگزاری همایش..........پنجشنبه 21 تیر 1397

تغییر و تحول ماهیت مدیریت است اما .............پنجشنبه 21 تیر 1397

تسویه حسابهای انتخاباتی در شاهرود شروع شد!!!..........پنجشنبه 21 تیر 1397

برخورد قاطعانه با فرصت طلب ها و طمع کاران در دستور کار مدیریت جدید شهرداری شاهرود قرار گرفت..........پنجشنبه 21 تیر 1397

نیروی بومی یعنی شهروندی که در پی وحدت باشد نه اختلاف افکنی و کینه توزی..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شهاب الدین چاووشی در یک روز چهار مدیرکل منصوب کرد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شوی تبلیغاتی روز کارگر در مجموعه معادن طزره..........سه شنبه 12 تیر 1397

سرنوشتی به مانند زابل و زابلی ها در انتظار شاهرود و شاهرودی ها..........سه شنبه 12 تیر 1397

نگاهى به تجمعات اخیر در شاهرود..........سه شنبه 12 تیر 1397

دستور توقف انتقال اداره کل راه از شاهرود به سمنان توسط رئیس جمهور در پی نامه دکتر جلالی به دکتر روحانی..........سه شنبه 12 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی..........یکشنبه 10 تیر 1397

املاک البرز شرقی متعلق به شهرداریست یا یک شرکت خصوصی در ذوب آهن اصفهان؟..........یکشنبه 10 تیر 1397

شهرداری که میداند چه می خواهد..........یکشنبه 10 تیر 1397

کسب افتخاری دیگر برای شهردار سختکوش شهر زیبای بسطام..........یکشنبه 10 تیر 1397

پیام تبریك رییس مركز پژوهش های مجلس به شهردار بسطام..........یکشنبه 10 تیر 1397

نشست هم اندیشی فرهنگیان، موثرین و نخبگان شهرستان شاهرود با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سمنان و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی در دولت محترم تدبیر و امید..........یکشنبه 10 تیر 1397

دید وبازدیدهای مسئولین و چند نکته!..........یکشنبه 10 تیر 1397

جامعه دو قطبى، خطرى بزرگتر از داعش..........یکشنبه 10 تیر 1397

همه پستها