تبلیغات
پارسیا نیوز - حکم قطعی شکایتهای شریعتمدار طهرانی و اطرافیان او از هفته نامه ظفر و پارسیای قومس صادر شد

بازداشت،دستبند،پابند،پلمپ 13 روزه دفتر هفته نامه ها،قرار وجه الکفاله،قرار وثیقه ملکی و رفت و آمدهای مکرر به شعبات بازپرسی و تجدید نظر استان سمنان و... از جمله مواردی بود که 4 سال تمام نصیب مدیر مسئولان و سردبیر هفته نامه های ظفر و پارسیای قومس شد تا پرچمدار مظلومیت ،روشنگری و بیان حقایق باشند هرچند که به مذاق صاحبان قدرت و ثروت خوش نیامد و این روزها از شدت عصبانیت جولان خود را برای انتقام گرفتن از این شکست در فضای مجازی و  نشریه دلواپس این روزها شروع کرده اند.

4 سال سخت و طاقت فرسا را با تمام فشارهایی که به سیستم کاری و زندگی ما گذشت تحمل کردیم تا بگوئیم کوچکترین شکی در مسیری که انتخاب کرده ایم نداشته و با اتکا به خداوند متعال و لطف مردم عزیز تحمل کرده و قدردان آن ها هستیم .

تشکر ویژه می کنیم از افرادی که برای ضمانت ما چه به صورت وثیقه ملکی و چه بصورت فیش حقوقی خودراسپر بلا کردند.

از اقایان رمضانعلی باقری رئیس فعلی شورای شهر ، محمد مهدی کریمی ، رئیس اداره آب و فاضلاب روستائی ، حسین خلیلی نژاد ، رئیس سابق اداره سیاسی فرمانداری شاهرود ، عباس اعتماد رئیس روابط عمومی فرمانداری شاهرود ، رضا نوری هنرمند برجسته سفال کشور که در چندین مورد به ایشان زحمت دادیم ، عباسعلی حسین پور ، همکار گرامی و محترم مادر عرصه مطبوعات و از مسئولین محترمی مانند امام جمعه شهر شاهرود ، دکتر کاظم جلالی نماینده محترم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ، معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری سمنان جناب آقای خلخالی و فرماندار سابق شاهرود جناب آقای بندر آبادی کمال تشکر و قدردانی را داریم .

تشکر ویژه می کنیم از آقای عبدا.. فخار مدیر مسئول هفته نامه ظفر استان سمنان که در این سالها حتی یک قدم پا پس نکشید.

ودر نهایت سپاسگزار و قدردان همسر عزیزم و مدیر مسئول هفته پارسیای قومس هستم که در تمام این سالها حتی ذره ای در این مسیر دچار تردید نشد و با تمام آلام ودردهای این شغل پر مشقت ،سوخت و ساخت  

در تاریخ 3/6/94 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شماره پرونده 99009982738100229 و شماره فرجام خواسته 17 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان سمنان به شرح ذیل رسیدگی می کند .

خلاصه جریان پرونده :

حسب شکایت آقایان 1 – محمد علی حسینی 2 – احمد شریعتمدار طهرانی 3 – مسعود شریعتمدار طهرانی

متهمان 1- عبدا... فخار 2 – سعید ایمانی 3- نورا  دائمی به اتهام توهین ، افترا و نشر اکاذیب در سال 1390 تحت تعقیب قرار گرفته اند ود ر نهایت با اعلام گذشت علیه خانم نورا دائمی قرار موقوفی تعقیب و درباره سایر متهمان حکم به برائت صادر شده است .

شکات عمدتا مدعی شده اند آقای سعید ایمانی سر دبیر هفته نامه ظفر به مدیر مسئولی آقای عبدا... فخار در چند شماره سال 90 از جمله شماره های 102، 104 ، 106 ، 110 اکاذیبی را به آنان از جمله تغییر کاربری غیر مجاز از آموزشی به مسکونی ، افزایش طبقات  و تبانی ، ارتشا و رانت خواری ( ص 6 ) دورزدن قانون (ص 68 ) تردید در استحکام بنا و غیر قانونی ساخته شدن ساختمان (ص79 ) انفصال خدمت رئیس شورای شهر (ص 142 ) مسافرت اعضای شورای شهر به کیش (ص 155 و 273 ) استفاده از رانت قدرت ، شراکت در کارخانه فرضی و اخذ رشوه ( ص 265 ) نسبت داده اند . متهمان در دفاع ضمن ایراد به صلاحیت دادسرا عمدتا اقدامات خودرا جهت روشن سازی افکار عمومی و بالابردن سطح دانش و معلومات اعلام نموده اند (ص10 )و مطالب درج شده را واقعی دانسته اند (ص81،99و 150 ) و به علاوه به برخی مستندات از جمله حکم دادگاه انتظامی در جهت اثبات در متن ادعای خود استناد نموده و مطالب را واهی ندانسته اند (ص191) دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی شهرستان سمنان صادر نموده است (ص 198) که پس از مخالفت دادیار اظهار نظر (ص 201 ) دادگاه با تایید نظر دادیار اظهار نظر دادسرای شاهرود را صالح به رسیدگی اعلام نموده است .( ص 212 )

متعاقب آن با ادامه تحقیقات باز پرس دادسرا مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده است (ص 198) که  پس از مخالفت دادیار اظهار نظر (ص201) دادگاه با تایید نظر دادیار اظهار نظر ، دادسرای شاهرود را صالح به رسیدگی اعلام نموده است ( ص 212 ) متعاقب آن با ادامه تحقیقات باز پرس دادسرا مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده است (ص 231 ) که با مخالفت دادیار اظهار نظر (ص232 ) باز پرس شکات را جهت اخذ توضیح دعوت و اظهارات آنان را استماع (ص 242 تا 275 ) ودر خصوص اتهام توهین قرار مجرمیت صادر که با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال شده است (ص279 ) ودر سایر موارد قرار منع تعقیب صادر ( ص275 ) که با اعتراض شکات به قرار منع تعقیب (ص 347 ) دادگاه با نقض آن قرار جلب محاکم صادر نموده است (ص418 )

دادسرا به تبعیت از دادگاه با صدور کیفر خواست در خصوص اتهام افترا و نشر اکاذیب (ص419 ) پرونده را به دادگاه ارسال نموده است که شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شاهرود با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال که شعبه دوم دادگاه کیفری استان سمنان به هر دو پرونده به صورت توامان رسیدگی نموده است و با دعوت از هیات منصفه مطبوعات و تشکیل جلسه با حضور آنان رسیدگی را ادامه داده است .

در جلسه دادگاه شکات با توجه به مستندات ضمیمه ( هفته نامه ها و مدارک ارایه شده ) ( ص 141 ) اظهار داشته اند از آقایان عبدا... فخار مدیر مسئول هفته نامه ظفر و سعید ایمانی سر دبیر هفته نامه به لحاظ درج مطالب خلاف واقع و وهن آلود و نسبت دادن اتهام رانت ورشوه شاکی شده اند و لایحه نیز تقدیم نموده اند ( ص 506 ) متهم عبدا... فخار در دفاع اظهار داشته است هیچ گونه توهین،افترا و نشر اکاذیب مطرح نکردیم و در راستای رسالت مطبوعات و دفاع از بیت المال مطرح کردیم و حقوق شهروندان شاهرودی تضییع شده و ملک مسکونی به تجاری تبدیل شده است ، بررسی شود اگر مطالب من واهی است حاضرم شلاق بخورم (ص 507 )

متهم سعید ایمانی در دفاع از اتهام نشر اکاذیب و تهمت و افترا از طریق درج در هفته نامه های پارسیای قومس و ظفر و توهین به آقایان محمد علی حسینی ، احمد شریعتمدار طهرانی و مسعود شریعتمدار طهرانی اظهار داشته است مطالب به شرح  لایه ای که پیوست نموده است (ص508 ) پس از آن اکثریت اعضا ( 6 نفر ) هیات منصفه با توجه به رسالت مطبوعات که روشنگری در جامعه است و حساس نمودن مراجع ذی ربط جهت احقاق حق نظر بر برائت متهمان داشته و یک نفر از اعضا با اعمال یک  در جه تخفیف نظر بر محکومیت آنان داشته است که دلادگاه با اعلام ختم دادرسی با توجه به نظر اکثریت اعضای هیات منصفه که متهمان را مجرم تشخیص نداده اند و به استناد تبصره 1 و 2 ماده 43 قانون مطبوعات و بند الف ماده 177 قانون ائین دادرسی کیفری حکم به برائت متهمان ایمانی و فخار صادر نموده است که پس از ابلاغ رای آقای احمد شریعتمدار طهرانی و آقای قدرتی به وکالت از آقای حسینی در موعد مقرر و ابطال تمبر قانونی نسبت به آن به موجب لوایح پیوست که به هنگام شور قرائت خواهد شد ، اعتراض و پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی ، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای مهرداد حبیبی ، دادیار دیوان عالی کشور ، اجمالا مبنی بر تقاضای  ابرام دادنامه رادارم . درخصوص دادنامه شماره 17 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد .

((رای شعبه ))

از ناحیه فرجامخواهان اعتراض موثری که موجبات بی اعتباری دادنامه ها صادره را از حیث عدم رعایت تشریفات و اصول دادرسی فراهم سازد به عمل نیامده است و رای دادگاه وفق قانون اصدار یافته است و به استناد بند الف ماده469 قانون آئین دادرسی کیفری ابرام می گردد.

رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور : رضا فرج الهی

عضو معاون : عبدالحمید مرتضوی

آری با تمام فراز و نشیب ها و گذر 4 سال زمان پرونده های فوق که بالغ بر 520 صفحه شده بود مختومه شد . دردی بر پیکر جامعه مطبوعاتی شهرستان و استان اضافه شده و محدودیتها یکی پس از دیگری برآن اعمال شد که این بر خلاف ماده 4 قانون مطبوعات که مقدر می دارد : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور  و کنترل نشریات مبادرت کند .

پرونده تخلفات ساختمانی افراد فوق که درسال 90 دراین هفته نامه ها مفتوح شد برگ زرینی بود بر قامت ایستادگی و روشنگری در جهت تنویر افکار عمومی.

 باید عنوان کنیم که اکثر موارد فوق رادر اختیار مراجع ذیربط کشوری به همراه کلیه اسناد و مدارک قرارداده ایم تا در مورد آنان تصمیم گیری شود .

در مورد هفته نامه های ظفر و پارسیای قومس تصمیم گیری شد و حکم برائت مسئولین آنها  صادر شد . امیدواریم مراجع ذی ربط کشوری هم در مورد پرونده های ارسالی توسط این نشریه اقدام عاجل و قدرتمندی داشته باشند.

حقیقت اینست که ما از این مسیر پر پیچ و خم سربلند بیرون آمدیم و درعین حالی که فشارهای زیادی را تحمل می کردیم حتی یک بار هم در مسیری که انتخاب کردیم دچار شک و تردید نشدیم

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود              گاهی نمی شود ، که نمیشود ، که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است               گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدای گدایی و بخت با تو نیست      گاهی تمام شهر گدای  تو می شود

 

و من ا... توفیق

سعید ایمانی سردبیر هفته نامه ظفر

 


نظرات()   
   
احمد شریعت مدار طهرانی
چهارشنبه 25 آذر 1394 21:59
اشتباها علامت خصوصی رازدم لطفا نظرم را برای اطلاع عموم چاپ کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

بیش از نیمی از املاک البرز شرقی با کدام مزایده و مجوز به ذوب آهن واگذار شد؟..........پنجشنبه 21 تیر 1397

واکاوی اتفاقات یک سال اخیر شاهرود و نقش بی بدیل فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ..........پنجشنبه 21 تیر 1397

محمد کرم محمدی کلید دار فرماندار ویژه شهرستان شاهرود شد...........پنجشنبه 21 تیر 1397

وحدت ملی، راه نجات کشور..........پنجشنبه 21 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی (قسمت دوم )..........پنجشنبه 21 تیر 1397

حمایتی ماندگار از دکتر حسینی شاهرودی و نقش وی در برگزاری همایش..........پنجشنبه 21 تیر 1397

تغییر و تحول ماهیت مدیریت است اما .............پنجشنبه 21 تیر 1397

تسویه حسابهای انتخاباتی در شاهرود شروع شد!!!..........پنجشنبه 21 تیر 1397

برخورد قاطعانه با فرصت طلب ها و طمع کاران در دستور کار مدیریت جدید شهرداری شاهرود قرار گرفت..........پنجشنبه 21 تیر 1397

نیروی بومی یعنی شهروندی که در پی وحدت باشد نه اختلاف افکنی و کینه توزی..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شهاب الدین چاووشی در یک روز چهار مدیرکل منصوب کرد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شوی تبلیغاتی روز کارگر در مجموعه معادن طزره..........سه شنبه 12 تیر 1397

سرنوشتی به مانند زابل و زابلی ها در انتظار شاهرود و شاهرودی ها..........سه شنبه 12 تیر 1397

نگاهى به تجمعات اخیر در شاهرود..........سه شنبه 12 تیر 1397

دستور توقف انتقال اداره کل راه از شاهرود به سمنان توسط رئیس جمهور در پی نامه دکتر جلالی به دکتر روحانی..........سه شنبه 12 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی..........یکشنبه 10 تیر 1397

املاک البرز شرقی متعلق به شهرداریست یا یک شرکت خصوصی در ذوب آهن اصفهان؟..........یکشنبه 10 تیر 1397

شهرداری که میداند چه می خواهد..........یکشنبه 10 تیر 1397

کسب افتخاری دیگر برای شهردار سختکوش شهر زیبای بسطام..........یکشنبه 10 تیر 1397

پیام تبریك رییس مركز پژوهش های مجلس به شهردار بسطام..........یکشنبه 10 تیر 1397

نشست هم اندیشی فرهنگیان، موثرین و نخبگان شهرستان شاهرود با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سمنان و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی در دولت محترم تدبیر و امید..........یکشنبه 10 تیر 1397

دید وبازدیدهای مسئولین و چند نکته!..........یکشنبه 10 تیر 1397

جامعه دو قطبى، خطرى بزرگتر از داعش..........یکشنبه 10 تیر 1397

تغییر رئیس دانشگاه پیام نور بعد از یک دهه!!!..........یکشنبه 10 تیر 1397

نشست هم اندیشی اصلاح طلبان و اعتدالیون شهرستان های شاهرود و میامی..........یکشنبه 10 تیر 1397

آسیب شناسی جریان اصلاحات در شاهرود..........یکشنبه 10 تیر 1397

«اصلاح طلبی چیست؟ اطلاح طلب کیست؟»..........یکشنبه 10 تیر 1397

چرا روحانی خواستار برگزاری "رفراندوم" شد؟..........یکشنبه 10 تیر 1397

دیدار دبیر واعضای شورای حزب اعتدال وتوسعه شهرستان شاهرود بااعضای شورای اسلامی و جمعی از موثرین روستای قلعه نوخرقان با همراهی ریاست محترم جهاد کشاورزی و معاونت بخشداری بسطام و تبادل نظر در مورد مشکلات و ظرفیتهای این منطقه..........یکشنبه 10 تیر 1397

همه پستها