تبلیغات
پارسیا نیوز - دامی که بالاخره استاندار سابق هم گرفتار آن شد

توهین استاندار سابق سمنان به مردم شهرستانهای شاهرود و میامی

استاندار سمنان به آقای ایمنی گفت:ما مثل شاهرودیها نیستیم که وقتی وزیری می آید قهر کنیم.ایشان همچنین اختیارات خود را هم به اقای ایمنی تفویض کرد و از وی خواست تا بسطام را شهرستان و شاهرود را استان کند..

هنگامیکه سخنان عالی ترین مقام اجرایی دولت در یک نشریه محلی درج شد، بنا را به دروغ انگاری نشریه باد صفتی گذاردیم که شب و روز مشخصی ندارد و حل مشکلات مالی مبتلا به ،صاحب امتیازش در باج گیری به بهانه تخریب دکتر جلالی را از جمله مفروضات درج آن واژه کذایی قلمداد کردیم.

اما انگار اینبار از دهان ((نان بُر)) معروف شهرمان،دروغی زاییده نشده بود و آنجا بود که فهمیدیم جنابعالی براحتی در دام باصطلاح خطرنگاری افتاده اید که پیش از شما نیز اکثرا در دامش گرفتار شده بودند.

اما سخن استاندارسابق سمنان که متاسفانه در دومین امتحان مصاحبه ای-رسانه ای خود نمره قابل قبولی دریافت نکرد آنقدر به گزاف بود که تا به امروز انتظار تکذیب و عذرخواهی از وی برایمان سنگین تر از هر کاری بود.

آقای زند وکیلی در مصاحبه که بدلیل تغییر فصل ،مسیرش را عوض(شما بخوانید گم) کرده ،به موکلین آقای جلالی توهین و جسارت کرده است.

ایشان در قسمتی از افاضات خود پس از آنکه تلویحا اختیارات خود را به آقای ایمنی تفویض کرد، از وی خواسته تا هم بسطام را شهرستان کند و هم شاهرود را شاهوار ….تا اینجا نقاط اشتراک فراوانی فی مابین طرفین موجود است و مخاطب باصطلاح گیج نگردیده چرا که نخبگان شاهرودی از همان روز اول که شما به تابلوی شهرستان نوپای میامی تاختید و بر تصمیم دولت مبنی بر شهرستان شدن بسطام خرده گرفتید، وجه تمایز زیادی با یک چنین فردی در شما نیافتند.

اما نکته ای که مردم بخاطر عدم تکذیب آن و همچنین عذرخواهی نکردن شما از آنها دلخور شدند ،ایراد سخنی دون از شآن یک استاندار بود.شما با زبان عامیانه گفته اید:ما مثل شاهرودیها نیستیم که وقتی وزیری می آید قهر کنیم..

اما ذکر چند نکته برای ثبت در حافظه جنابعالی که از قضا ،سیاست را با زبان بی فراستی پاسخ می گوید خالی از لطف نیست:

اول آنکه شما از یک منظر کاملا درست حرف زده اید.شما هیچوقت همانند شاهرودیها نخواهید شد.شاهرود شهری است که تنها قدرش را رهبر همان انقلابی میداند که از قضا شما استاندار حکومت ایشان بودید.فلذا از این منظر گفتارتان کاملا اعیان و صحیح است و ما مردمان اصیل این شهر بخاطر این اعتراف از شما متشکریم که گفته اید ما مثل شاهرودیها نیستیم.بله کاملا صحیح است جناب زند وکیلی..هرکسی جای خودش باشد بهتر است.

اما دوم:اگر مرادتان از ادبیات دون شآن یک مقام اجرایی که نیابت رییس جمهوری اسلامی ایران را در یک استان عهده دار بود”شخص کاظم جلالی” است باید بگوییم “”به بازخورد سابقه بی ادبی های نماینده اسبق سمنان به دکترجلالی و واکنش مردم به اراجیف وی رجوع کنید. دوست و دشمن در این مواقع بر این باورند که دفاع از عزت شهر و دیار خود در دفاع از نماینده شان خلاصه میشود.

اما از نگاهی دیگر، اگر ترک مراسم خوشامدگویی از وزیر مدعو دکتر جلالی را با تفسیری همچون اقدامات بچگانه گره زده اید ،باید بگوییم انتظار درک مواضع عزتمندانه بزرگمرد سیاست ایران یعنی کاظم جلالی که از عنفوان جوانی در جبهه های جنگ،چشمانش را با بمب های شیمیایی صدام کم سو نمود و در خلال دوران دانشجویی اش برای جنابعالی قانون تعریف و تفسیر می نمود ،انتظاری بس گزاف است و باور بفرما بر این عقیده استواریم که درک مواضع عزتمندانه یک سیاستمدار کهنه کار که برای عزت مردمش ،ذلت آبرویش را به جان میخرد ازشما بعید نبود!!یعنی واقعا متوجه اقدام مبارک ایشان نشدید؟

با این نگاه شما که قهر یک مقام مسئول را در قالب اقدامی نامآنوس ،مضحکه و تعریف می نمایید پس قاعدتا ترک مراسم های رسمی توسط مسئولان بالادستی خود را هم ریش خند می کنید.آنجا که رییس جمهور ایران ما به نیابت از مردم و بخاطر عزت مملکتش، به حالت قهر مراسم های سخنرانی و حتی مسابقات ورزشی دولتهای زورگو را ترک می کند پس با خیال شما اقدام زشتی را مرتکب میشوند.آیا تعبیر شما غیر ازین است؟

پس چرا صراحتا از اقدام رییس جمهوری که حکم شما را امضاء کرده بود و بارها بخاطر ترک شرافتمندانه مجالسی که با حضور دولتمردان آمریکایی آنرا تحریم نموده انتقاد نمی نمایید؟

با اینگونه نگاه شما که کلآ سیاست و حرکت بر پایه تعاریف علوم سیاسی را امری تمسخر آمیز میشمارید ،حکومت بی معناست و تنها عرف قدما و هم سن و سال های خودتان را در رعایت احترام (ولو تحقیر و تمسخر )را میپسندید.

اما بنظر میرسید خودتان را با اینگونه تفسیرها میخواهید تبرِِیه کنید.چرا که اگر هیچ کس از علت ترک آن مراسم که به دعوت اول شخص سیاستمدار استان که از جمله موثرین قوه مقننه در محافل سیاسی مجلس ششم -هفتم- هشتم -و نهم ایران بوده است،خبر نداشته باشد ،شما خیلی خوب از مسبب الاسباب آن اقدام باخبرید.

اقدام نامتعارف شما در بردن میهمان شاهرودیها به ضرب اصرار به دامغان و باصطلاح عوامانه “برهم زدن” میهمانی که از ابتدای شکل گیری دولت تا به امروز تنها به دعوت کاظم جلالی برای حضور در استان لبیک گفتهبود ودر چند روز گذشته نیز یا سفر 2 روزه به شهرستانهای شاهرود ومیامی آنرا به اثبات رساند،نیازمند اقدام متناسب سیاسی جهت تفهیم تصمیم اشتباه شما و بالطبع وزیر بهداشتی بود که پس از آن واقعه بیش از هفت بار از سوی نماینده مردم شاهرود در مجلس مورد تفقد قرار گرفت و از وی تمام قد دفاع شد.

شک نداشته باشید که کاظم جلالی زبان سیاست را هزاران بار شیواتر از جنابعالی از بحر است و اگر شما در راهروهای وزارت صنعت و معدن به تجربه های اجرایی رسیدید،جلالی در عالی ترین رکن تصمیم گیری این نظام رشد و نمو یافته است پس بنظر وارد نیست شما به ایشان خرده ای اشتباه بگیرید.

اما از باب تذکر نکته ای هم بگویم و السلام:

طناب فردی که شما رخصت گشودن درب اتاقتان را به وی داده اید آنقدر پوسیده و فاقد اعتبار است که کوچک و بزرگ درباره وی در تمامی این شهر پند جالبی نوشته اند و بقولی هزاران لایک را برای مطلب فوق خریداری کرده اند:آنها مینویسند:

از فرد ماهری در کشتی پرسیدند چرا با خوک کشتی نمی گیری؟اینگونه پاسخ ددا:/اولا خوک عاشق کشتی گرفتن است و ۲-کشتی گرفتن با خوک بدلیل اینکه در کثافت حال می کند،فقط به کثافت کشیدن و لجن مال کردن خود و اطرافیانش است.فلذا من هیچگاه با خوک کشتی نمیگیرم.

آری جناب استان داربرکنار ما:اگر تا به امروز در برابر این کاغذ پاره ها و ورق سیاه کن که با ذات بی تدبیریش تمایل زیادی جهت دو بهم زنی شما با دکترجلالی را دارد ،کسی کشتی  نگرفته ،بدلیل آن نبوده که شکمش گنده تر از بالن و زلفانش همچون لیلی است.بلکه بخاطر ذات ناخالصی است که تنها با اراجیف خو کرده اش،همه جا را به التهاب می کشد و البته جواب حزب بادی که هر لحظه در آغوش یک سیاس آرام میگیرد، با اندک برخوردی که از طرف مردم به سمتش حواله شود،یکسره خواهد شد.

آری جناب زند وکیلی امروز شما بعد از گذشت چند وقت به خاطر اشتباهتان و بی تدبیری در دولت تدبیر وامید دیگر سکاندار این کشتی حساس نیستید و مجموعه بی تدبیریهای شما به تاریخ این استان پیوست .این نوشتار در حالی به چاپ میرسد که در آستانه تغییر وتحول در مجموعه استانداری هستیم وامید وافر داریم تا جناب آقای دکتر خباز به عنوان استاندار جدید استان سمنان با مطالعه این متن با گوشه کوچکی از اقدامات و نظرات محیر القول شما آشنا شده و آنرا در مجموعه تصمیم گیریهای خود جهت زدودن غبار تکدر به وجود آمده از تصمیمات و اظهار نظرهای غیر کارشناسی خود به کاربندند.

 


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

دقیقا کجای فرودگاه شاهرود مردمیست؟..........شنبه 28 مهر 1397

شاهکاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!!..........شنبه 28 مهر 1397

شاه کاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!..........شنبه 28 مهر 1397

مطالبه گری و فرهنگی که به انحراف می رود..........شنبه 28 مهر 1397

شهردار شورا یا شورای شهردار! مساله این است؟؟..........شنبه 28 مهر 1397

گزارشی از فعالیت هیات منتظران مصلح شاهرود و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

تلف شدن گورخرهای آسیایی و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

قربانیان یک تبریک اشتباهی..........شنبه 28 مهر 1397

شاهرود نفس می کشد..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر نحوه برگزاری هفته دولت در شهرستان شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقش حساس این روزهای بانوان شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

اما و اگرهای ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

تحلیلی در مورد اکو مارتن جنگل ابر در شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر دادگاه های علنی مفسدین اقتصادی..........سه شنبه 13 شهریور 1397

بیش از نیمی از املاک البرز شرقی با کدام مزایده و مجوز به ذوب آهن واگذار شد؟..........پنجشنبه 21 تیر 1397

واکاوی اتفاقات یک سال اخیر شاهرود و نقش بی بدیل فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ..........پنجشنبه 21 تیر 1397

محمد کرم محمدی کلید دار فرماندار ویژه شهرستان شاهرود شد...........پنجشنبه 21 تیر 1397

وحدت ملی، راه نجات کشور..........پنجشنبه 21 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی (قسمت دوم )..........پنجشنبه 21 تیر 1397

حمایتی ماندگار از دکتر حسینی شاهرودی و نقش وی در برگزاری همایش..........پنجشنبه 21 تیر 1397

تغییر و تحول ماهیت مدیریت است اما .............پنجشنبه 21 تیر 1397

تسویه حسابهای انتخاباتی در شاهرود شروع شد!!!..........پنجشنبه 21 تیر 1397

برخورد قاطعانه با فرصت طلب ها و طمع کاران در دستور کار مدیریت جدید شهرداری شاهرود قرار گرفت..........پنجشنبه 21 تیر 1397

نیروی بومی یعنی شهروندی که در پی وحدت باشد نه اختلاف افکنی و کینه توزی..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شهاب الدین چاووشی در یک روز چهار مدیرکل منصوب کرد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد..........پنجشنبه 21 تیر 1397

شوی تبلیغاتی روز کارگر در مجموعه معادن طزره..........سه شنبه 12 تیر 1397

سرنوشتی به مانند زابل و زابلی ها در انتظار شاهرود و شاهرودی ها..........سه شنبه 12 تیر 1397

نگاهى به تجمعات اخیر در شاهرود..........سه شنبه 12 تیر 1397

دستور توقف انتقال اداره کل راه از شاهرود به سمنان توسط رئیس جمهور در پی نامه دکتر جلالی به دکتر روحانی..........سه شنبه 12 تیر 1397

همه پستها