تبلیغات
پارسیا نیوز - دو روی سکه عملکرد شورای شهر شاهرود روی شیر: شفاف سازی جلسات شورای شهر روی خط: عدم خود باوری

دو روی سکه عملکرد شورای شهر شاهرود

روی شیر: شفاف سازی جلسات شورای شهر

روی خط: عدم خود باوری

سکانس اول:

حدود 15 ماه از آغاز به کار شورای پنجم در شهر شاهرود می گذرد و سیستم ناهمگن اعضای شورا در طی این مدت دارای فراز و فرودهایی در عملکرد خود بوده اند. اگر بخواهیم به فراز این شورا اشاره کنیم می توانیم انتخاب شهردار شاهرود و همچنین تغییر ریاست شورا در سال دوم را مدنظر قرار دهیم.

از دوره فرود شورای شهر شاهرود هم می توان به تقابل ترکیبهای شورا در مقابل هم و حصول نتایجی چون آبستراکسیون و ایضا سه رای سفید گروه موسوم به سابقون در انتخابات هیات رئیسه و حتی عملکرد رئیس اول این شورا بپردازیم.

در مورد عملکرد شورای فعلی و نتایجی که حاصل شده است می توانیم ساعتها بحث و تبادل نظر کنیم ولی چیزی که امروز حداقل در فضای مجازی به نقطه قوت شورای پنجم تبدیل شده است ارائه گزارش کار، صورتجلسات شورا و در نهایت بازتاب متقارن آن در افکار عمومی است.

هرچند به نحوه گزارش دهی این مجموعه در حال حاضر انتقاد جدی وارد است و عملا فقط طیف اندکی را در فضای مجازی پوشش می دهد ولی به جرات می توان گفت که این کار برای اولین بار در فضای شورای شهردر استان اتفاق افتاده و حرکت نو و سنجیده ایست که می تواند فضای خود ساخته و دیوار حائل بین مردم و مسئولین را بردارد.

در طی چندین گزارش، صورتجلسه و حتی شرح حال مدعوین شورا که در فضای مجازی منتشر شد و نگارنده به دقت آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد به راحتی می توان به عزم جزم شورای پنجم شاهرود و سیاست گذاران آن در شفاف سازی آنچه در شورای شهر می گذرد پی برد و از همین سطور تشکر جانانه ای را از این حرکت عقلانی و نو به جا آورد.

جا دارد تا اعضای شورای شهر شاهرود نسبت به فرهنگ سازی این اقدام جدید اهتمام بیشتری را انجام داده و در صورت امکان این گزارش ها و یا حتی چکیده آنرا در فضای مکتوب نیز به انجام برسانند.

اینگونه مردم به عنوان ولی نعمتان نظام و مسئولین، بصورت شفاف در ریز تصمیم گیری های این پارلمان محلی قرار گرفته اند و از بسط و گسترش رانت های جزیره ای نیز جلوگیری به عمل می آید.

در انتهای این روی خوب سکه عملکرد شورا ، نگارنده پیشنهاد می کند تا ارائه این گزارش ها فقط بصورت صورتجلسات موکول نشده و عملیات های مالی داخل شورا که قابلیت مطرح شدن در بین مردم را دارد مانند مزایده ها، مناقصه ها و دیگر اسناد مالی نیز جهت شفافیت بهتر امور نیز منتشر گردد.

سکانس دوم:

روی خط: عدم خود باوری

نگارش این مطلب در این شرایط بیشتر تحلیل شورای پنجم و نقد مشفقانه ی عملکرد شورا در طی 15 ماه گذشته بوده و از اعضای محترم شورای شهر درخواست میکنم تا اندکی سعه صدر خود را بالاتر برده و در صورت امکان پیام این یادداشت را دریابند.

یکی از مهمترین و به عبارتی مهم ترین کار شورا تعیین و انتخاب شهردار بر اساس نیازها و جغرافیای محل قرارگیری شوراست.


نیاز ها و جغرافیا و ایضا توانمندی های یک مجموعه وقتی بارور می شود که بر اساس واقعیت ها و نه آرمان و آرزو باشد.

در همین خصوص نمی توان با یک پتانسیل محدود، انتظار داشت تا کاری آرمانی  و شاید نشدنی جامه عمل بپوشد.

با این مقدمه و ذکر این نکته که عملکرد شورا نه تنها انجام کار اجرایی نیست بلکه بیشتر نهاد ناظر بر عملکرد مجموعه شهرداری و تصویب طرح ها و یا بازنگری در آن می باشد به سراغ تفکیک وظایف شورا و شهرداری رفته و عنوان می کنیم که همانطور که شهردار نمی تواند نقش نظارتی مدنظر قانون را که برای شورا در نظر گرفته بر مجموعه شهرداری اعمال نماید، شورا هم نمی تواند در کار اجرایی دخالت کرده و خود راسا مدیریت مجموعه شهرداری را بر عهده بگیرد.

چنانکه این تداخل قوا مدنظر قانون گذار بود عملا دیگر نیاز به دو نهاد مانند شورا و شهرداری نبود که با اصطحکاک فراوان ، بصورت موازی و یا حتی در جاهایی مقابل هم قرار گیرند.

همانطور که در سطور فوق اشاره شد مهمترین وظیفه شورا، انتخاب شهردار و در ادامه نظارت بر کار شهردار می باشد.

متاسفانه در روزها و ماه های اخیر صداهای خوبی در مورد این تفکیک قانونی از داخل مجموعه مدیریت شهری شنیده نمی شود. گاهی به بهانه نظارت بر عملکرد شهرداری، کارهایی انجام می شود که به معنای واقعی کلمه دخالت در امور اجرایی می باشد.

در دوره های گذشته شورا و با توجه به اینکه شهردار منتخب عملا خود نیز یکی از اعضای شورا بوده و یا حتی قبل تر فردی به مراتب ضعیفتر سکاندار شهرداری شاهرود شده بود به هیچ وجه شاهد این اصطحکاک ها و رویارویی ها نبودیم و کارها بیشتر بصورت کدخدامنشی حل می شد.

در این دوره از فعالیت شورای پنجم و شهردار شاهرود و با توجه به حاکمیت بلامنازع قانون در مناسبات رفتاری و اداری این دو نهاد خیلی بیجا نیست که بگوئیم تا حدودی این اصطحکاک ها طبیعی بوده و ماحصل اعمال اینگونه نظارت ها و ایضا شرح وظایف است.

شهردار می کوشد تا با مدیریت قوی خود هم در مسائل اجرایی و هم در مسائل سازمانی یاد آوری کند که تصمیم گیرنده در این امور مجموعه شهرداریست و شورا سعی دارد تا اثبات کند هیچ حرکتی در شهر به ثمر نمی نشیند مگر اینکه اراده این نهاد آنرا خواسته باشد.

مرز بین این دو رفتار  نیز بسیار باریک بوده و متاسفانه اگر فردی بخواهد بر این مرز، از بیرون مجموعه تاثیر بگذارد و یا حتی بصورت روانتر بخواهیم اشاره کنیم بذر اختلاف بپاشد قطعا باعث اختلافات عمیق و تاثیر گذار خواهیم بود.

هم شهردار باید در دایره قانون، قدرتمند باشد و هم شورا در حیطه وظایف خود نهادی ناظر باشد.

اگر هر کدام برای اثبات خود به انکار دیگری اصرار ورزد و یا سعی کند مجموعه دیگر علی الخصوص شهرداری را ضعیف جلوه کند قطعا این نوع رفتار ها باعث بروز اختلافات تلخی خواهد بود.

روی سخنم اینجا با اعضای محترم شورا، مخصوصا ریاست محترم شوراست. هیچ انسان فهیم و کاردانی اقدامات شهردار شاهرود را فقط مختص وی نمی داند و نیک می اندیشد که این یک مجموعه است که باعث پویایی خوب مدیریت شهری شده است.

اثبات عملکرد شورا در محدود کردن شهردار و یا حتی یک گام بالاتر انکار عملکرد وی نیست.

شورای شهر این روزها به شدت اصرار دارد تا خود را اثبات کند.

گاهی اصرار به این اثبات آنقدر محکم است که این نهاد را از انجام وظایف روزمره خود باز می دارد.

اگر دوستان و اعضای شورا اصرار به این اثبات دارند راه چاره این نیست که شاهد برخوردهای انفعالی باشیم. هرچند که نگارنده معتقد است واقعا نیازی به این اصرار بیش از حد نیست و گاها همین اصرار، عملکرد عادی شورا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


راه چاره همگرایی بیشتر بین نهاد شهرداری و شورای شهر است، اگر هم قرار است که به اثبات خود بپردازید در میدان عمل وارد شوید و خود را به مردم عرضه کنید.

شهردار با انجام کارهای زیر بنایی و روبنایی و شورا با تصمیمات خوب این اثبات را به منصه ظهور برسانید.

یکی از کارهای خوب شما عزیزان، شفافیت بی سابقه در این دوره بوده است و ماحصل آن نیز رضایت نسبی شهروندان است.

فراموش نکنید که شما میراث دار وضعیتی بودید که بیشترین بی اعتمادی به آن وجود داشت و اکنون سرمایه شما همین اعتماد نسبی مردم است.

پس در یک کلام به جای اثبات خود و خدای ناکرده انکار دیگری در فعالیت مضاعف و همگرایی بیشتر کوشا باشید.

و من ا... التوفیق

سعید ایمانی


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

آماری عجیب از مدیرانی که با اصالت میامی سکاندار ادارات شاهرود شدند..........چهارشنبه 30 آبان 1397

دو روی سکه عملکرد شورای شهر شاهرود روی شیر: شفاف سازی جلسات شورای شهر روی خط: عدم خود باوری..........چهارشنبه 30 آبان 1397

نگاهی اجمالی به استانداران دولت تدبیر و امید در استان سمنان..........چهارشنبه 30 آبان 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی..........چهارشنبه 30 آبان 1397

چه نماینده ای را انتخاب کنیم؟..........چهارشنبه 30 آبان 1397

اصلاحات ساختاری..........چهارشنبه 30 آبان 1397

توسعه گردشگری، راهکار نجات شاهرود و میامی..........چهارشنبه 30 آبان 1397

عقب ماندگی شهر، تقصیر خود ماست..........چهارشنبه 30 آبان 1397

تغییر موومان به نظام..........چهارشنبه 30 آبان 1397

دقیقا کجای فرودگاه شاهرود مردمیست؟..........شنبه 28 مهر 1397

شاهکاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!!..........شنبه 28 مهر 1397

شاه کاری دیگر از نماینده ای که نمایندگی مردم را نمی کند!..........شنبه 28 مهر 1397

مطالبه گری و فرهنگی که به انحراف می رود..........شنبه 28 مهر 1397

شهردار شورا یا شورای شهردار! مساله این است؟؟..........شنبه 28 مهر 1397

گزارشی از فعالیت هیات منتظران مصلح شاهرود و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

تلف شدن گورخرهای آسیایی و چند نکته..........شنبه 28 مهر 1397

قربانیان یک تبریک اشتباهی..........شنبه 28 مهر 1397

شاهرود نفس می کشد..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر نحوه برگزاری هفته دولت در شهرستان شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقش حساس این روزهای بانوان شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

اما و اگرهای ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای شهر شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

تحلیلی در مورد اکو مارتن جنگل ابر در شاهرود..........سه شنبه 13 شهریور 1397

نقدی بر دادگاه های علنی مفسدین اقتصادی..........سه شنبه 13 شهریور 1397

بیش از نیمی از املاک البرز شرقی با کدام مزایده و مجوز به ذوب آهن واگذار شد؟..........پنجشنبه 21 تیر 1397

واکاوی اتفاقات یک سال اخیر شاهرود و نقش بی بدیل فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ..........پنجشنبه 21 تیر 1397

محمد کرم محمدی کلید دار فرماندار ویژه شهرستان شاهرود شد...........پنجشنبه 21 تیر 1397

وحدت ملی، راه نجات کشور..........پنجشنبه 21 تیر 1397

پشت پرده ی فعالیت های انتخاباتی 98درحوزه انتخابی شهرستان های شاهرود و میامی (قسمت دوم )..........پنجشنبه 21 تیر 1397

حمایتی ماندگار از دکتر حسینی شاهرودی و نقش وی در برگزاری همایش..........پنجشنبه 21 تیر 1397

تغییر و تحول ماهیت مدیریت است اما .............پنجشنبه 21 تیر 1397

همه پستها